PROGRAM Vårkongress 2017

PROGRAM  ANIVA VÅRKONGRESS 27-28 april 2017 ÖREBRO

 

Torsdag 27/4

 

08:00-08:45

Registrering

 

08:20-08:40

Workshops i utställningshallen

·       PICCline, Tommy Lindblom, Specialistsjuksköterska Intensivvård, Karlskoga lasarett

·       Organdonation, Lena Nilsson Specialistsjuksköterska Intensivvård och donationsansvarig sjuksköterska, Universitetssjukhuset i Örebro

 

08:45-08:50

Stina Gerdevåg, Anestesi och Intensivvårdssjuksköterska, administrativ chef ANIVA-kliniken Universitetssjukhuset i Örebro hälsar välkommen

 

08:55-09:25

”The turning point of everything”. Health professionals experiences of working during a natural disaster.
Karin Hugelius, RN, RNA, MSc, PhD-student Örebro Universitet

 

09:30-10:00

Traumacare, Not a One Man Show
Shahin Mohseni, MD, PhD, Traumaenheten, kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro

10:00-10:30

FIKA i utställningshallen

 

10:35-11:05

EVTM- EndoVascular hybrid Trauma and bleeding Management
Artai Pirouzram MD och Tal Hörer MD, PhD, Kärl-Thorax kliniken, Universitetssjukhusetet i Örebro

11:10-11:40

Massiv blödning
Thomas Widmark, Specialistläkare Anestesi och Intensivvård, ANIVA-kliniken Universitetssjukhuset i Örebro

 

11:45-12:45

LUNCH i utställningshallen

 

12:50-13:40

Årsmöte ANIVA

 

13:40-14:10

Att arbeta för Läkare utan gränser.
Gunnar Hagström Anestesi, operations och hygien-sjuksköterska, Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro  

 

14:15-14:35

Workshops i utställningshallen:

·       IVA transport av vuxen och barn: Lotta Öhrn, Specialistsjuksköterska/utbildningssjuksköterska och Fredrik Sirsjö, Anestesi och ambulanssjuksköterska båda vid ANIVA-kliniken Universitetssjukhuset i Örebro

·       ECMO på USÖ: Mikael Kanetoft Anestesi sjuksköterska och perfusionist Kärl-Thorax-kliniken Universitetssjukhuset i Örebro

·       Kliniskt träningscenter, Universitetssjukhuset i Örebro

14:35-15:00

FIKA i utställningshall

 

15:00-16:00 

En sekund, En diagnos och många bemötanden.
Anders Södergård, ST-läkare i Allmänmedicin, författare, föredragshållare

 

18:00

MINGEL och MIDDAG

Rikssalen på Örebro Slott

 

 

Fredag 28/4

 

 

Anestesi separat förmidag

Intensivvård separat förmidag

08:00-08:40

Att möta UKÄs krav för en specialistutbildning.
Maria Jaensson, Medicine doktor, Anestesisjuksköterska Örebro Universitet

 

Studentsal på IVA
Hans Hjelmqvist, Professor anestesi och intensivvård, Institutionen för Medicinska vetenskaper Örebro Universitet, ANIVA-kliniken Universitetssjukhuset i Örebro

 

08:45-09:25

Lärande och kommunikation inom team. Hur vi kan lära av varandra. 
Hans Hjelmqvist, Professor anestesi och intensivvård, Institutionen för Medicinska vetenskaper Örebro Universitet, ANIVA-kliniken Universitetssjukhuset i Örebro

 

Kalorimetrimätning på IVA-patienten
Åsa Johansson, Överläkare, MD, ANIVA-kliniken Universitetssjukhuset i Örebro

09:30-10:10

Hur riktlinjer för svår luftväg kan uppfattas.
Kati Knudsen M. Dr, Anestesisjuksköterska, Universitetsadjunkt Högskolan i Gävle

Infektioner på IVA
Martin Sundqvist, Infektionsläkare, laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro

10:10-10:40

FIKA i utställningshallen

 

 

10:40-11:20

Algoritmer för oförväntat svår luftväg
Stefan Schwager, Överläkare MLA Anestesi sektion ÖNH, Plastik-,Käk- och ögonkirurgi, ANIVA-kliniken Universitetssjukhuset i Örebro

 

10:40-11:15

Smärtskattning på patient i respirator
Mia Hylén,
Specialistsjukssköterska inom intensivvård, Doktorand, Intensiv och peroperativ vård, Skånes universitetssjukhus, Malmö

 

 

11:25-12:00

RAPP – IT lösningen som följer upp och skapar trygghet
Ulrica Nilsson, Professor och anestesisjuksköterska, Örebro Universitet

 

11:20-12:00Beta-blockade after traumatic injury: Overall outcome, long-term functional outcome and post-traumatic depression
Shahin Mohsen, MD, PhD, Traumaenheten, kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro

 

12:00-13:00

LUNCH i utställningshallen

 

13:00-13:45

Nätdrogernas dilemma; ur ett polisiärt och medicinskt perspektiv
Stefan Sundh, Polis Karlskoga och Martin Svahn, Specialistläkare ANIVA-kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro

 

13:50-14:30 

Patientsäkerhet på OP/AN/IVA – teoretiska och praktiska erfarenheter
Camilla Göras, Anestesi sjuksköterska, patientsäkerhetssamordnare och doktorand vid Högskolan Dalarna

 

14:30-15:00

Kongressen avslutas

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH