Bli medlem

Bli medlem

Välkommen som medlem i Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Riksföreningen för anestesi och intensivvård bildades 1962 och är en intresseförening för specialistsjuksköterskor som i huvudsak är verksamma inom anestesi och intensivvård, men även inom akut-, ambulanssjukvård och smärtbehandling. Riksföreningen har sedan 1993 ett eget medlemsregister.

Information om GDPR

Som medlem får Du:

  • Tidskriften AnIva Ventilen fyra gånger per år.
  • En kontaktväg för dina frågor och funderingar.
  • Via föreningen kan Du även skapa kontaktnät såväl internationellt, som nordiskt och inom landet.•Möjlighet att tillsammans med andra påverka och stärka Din profession.
  • Möjlighet att delta i kongresser, på hösten i Stockholm och på våren någonstans i landet.
  • Möjlighet att söka stipendier (forskningsstipendium och resestipendium).
  • Förutom tidskriften AnIva Ventilen har föreningen en hemsida, som förmedlar information, är till hjälp för medlemmar att komma i kontakt med varandra och samarbeta i utvecklingsfrågor.

Vilka mål har Riksföreningen?

  • Riksföreningens mål är att främja utbildning, forskning och utveckling inom vårt yrkesområde och förmedla detta till medlemmarna.
  • Utifrån medlemmarnas krav och intresse arbeta med aktuella frågor rörande professionerna.

Hur blir Du medlem och vad kostar det?

Via Internetbanken eller inbetalningskort:

pg 62 47 54-8 Riksföreningen för anestesi och intensivvård.

Ange namn, adress, personnummer, inom vilken specialitet du arbetar samt på vilket sjukhus.

350 kronor per kalenderår.

175 kronor per kalenderår för studerande i specialistutbildning samt pensionärer. Vi i styrelsen och redaktionen svarar gärna på frågor om Du har några funderingar. Vi ser gärna att Du kontaktar oss om det är några oklarheter. Genom Ditt medlemskap i Riksföreningen för anestesi och intensivvård stärker vi vår profession!

Varmt välkommen att bli medlem i Riksföreningen för anestesi och intensivvård!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Personnummer ÅÅMMDD-XXXX (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Arbetsplats/anestesi/iva (obligatorisk)

Ev. meddelande

Med vänlig hälsning
Elisabeth Winterås

Medlemsansvarig i Riksföreningen för anestesi och intensivvård

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH