Försenade avier

En del medlemmar har fått avi med medlemsavgift först de senaste dagarna. Förseningen beror på problem hos tryckeri och post. Vi beklagar! Vid sen inbetalning tillkommer ingen påminnelseavgift.

AnIva’s medlemmar bidrar till att hjälpa människor på flykt

Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård skänker en krona per medlem till Röda Korset för hjälp till människor på flykt. Bidrag som bland annat går till akut nödhjälp, tak över huvudet och sjukvård.

Vi uppmanar våra medlemmar, samarbetspartners och sponsorer att stödja organisationer som hjälper människor i nöd.

Tackbrev från Röda Korset 2015

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH