Forskningsseminarium 9 maj 2016 i Stockholm

Riksföreningen för anestesi och intensivvårds forsknings- och utvecklingsråd arrangerar i år ett forskningsseminarium för doktorander och deras handledare inom forskningsfältet anestesi och intensivvård.
Syftet med seminariet är att doktorander ska få möjlighet att presentera och diskutera forskningsplaner eller tidiga resultat från aktuella projekt. Seminariet bidrar också till att skapa nya kontakter inom områdena anestesi och intensivvård.
Vi vänder oss till dig som är antagen på forskarutbildning och medlem i Riksföreningen för anestesi och intensivvård. Din handledare är också mycket välkommen.
Forskningsseminariet är kostnadsfritt för deltagarna men resa och eventuellt uppehälle betalas av deltagarna själva.
Är du intresserad av att deltaga? Skicka in din anmälan senast den 20 mars och bifoga en kort beskrivning av ditt arbete som du vill presentera. Anmälningsformulär se nedan.

Seminariet kommer hållas på Sjuksköterskornas Hus (Svensk sjuksköterskeförening), Baldersg. 1 i Stockholm

Välkomna!
Forskning- och utvecklingsrådet Riksföreningen för anestesi och intensivvård

 

[button size=”medium” color=”default” link=”https://aniva.se/wp-content/uploads/2016/01/Välkommen-till-Forskningsseminarium-i-Stockholm.docx”]Anmälan Forskningseminarium 2016[/button]

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH