Program Torsdag 19 November 2015

Program Torsdag 19 November 2015

 

CONGRESSHALL

ALFA

AnIva-salen

FRIA FÖREDRAG/ E-poster med muntlig presentation

08.00–08.45

Registering i entréhallen

08.20–08.40

Workshops i utställningshallen: 

08.45-09.15

Riksföreningens ordförande Oili Dahl hälsar välkommen!

09.15-10.00

Gemensam föreläsning: Ebola och sjukvårdsarbete.
Anneli Eriksson, Projektledare Karolinska Institutet Kunskapscentrum för katastrofmedicin, Sjuksköterska med vidareutbildning i anestesi.

10.00–10.30

KAFFE/TE och Smörgås serveras i utställningshallen

10.35-11.05

Målstyrd vätskebehandling vid stor bukkirurgi- esofagusdopplern i praktiken. Håkan Björne, överläkare Karolinska universitetssjukhuset Solna

Personcentrerad Vård i ett Intensivvårds-perspektiv
Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap Lund

Allting var ju liksom upp och ned- närståendes upplevelser i samband med inläggning på IVA. Cie Ljusberg och Joakim Norberg

”Närståendemottagare” förbättrar omhändertagandet av närstående.
Anna Slettmyr och Sara Halvarsson, CIVA Karolinska Solna

11.10- 11.40

Kom igen- vila sen, ERP patientcentrerad vård genom hela vårdkedjan

Anna Jacobson och Åsa Frölander, Karolinska sjukhuset

Intensivvårdsmiljöns betydelse. Aktuell forskning om ljud och buller samt ljusets betydelse för intensivvårdspatienten. 
Isabell Fridh,
spec.sjuksköterska iva, lektor Borås Högskola
Lotta Johansson, spec. sjuksköterska IVA, PhD Göteborgs Universitet
Marie Engwall, spec.sjuksköterska, doktorand
Närståendes erfarenheter bidrar till förbättrad intensivvård.
Johan Thermaenius, CIVA Karolinska SolnaAttityder till patientsäkerhet och implementerings-förutsättningar för evidensbaserad vård.
Tina Back och  Helen Edlund

 

11.45-12.15

Hur mår du? Systematisk uppföljning av postoperativ återhämtning via digital teknink.
Ulrica Nilsson, professor Örebro Universitet

Intensivvårdsmiljöns betydelse, fortsättning

Möt IFNA’s styrelse!
Ingrid Andersson, vice president IFNA

12.15-13.15

LUNCH serveras i utställningshallen

13.15- 13.45

 

Anestesi till den hjärtsjuka patienten.
Fredrik Schiöler, Överläkare, MLL, intensivvårdsavdelningen Vrinnevisjukhuset Norrköping

 

Respiratorvård och urträning.
Anders Larsson, professor Akademiska sjukhuset, Uppsala

Riskpatienter på Thoraxintensiven
Petra Thor Kindahl, Thiva US Linköping
Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister: förkortad respiratortid för intensivvårdspatienter.
Ing-Marie Larsson CIVA Akademiska Sjukhuset Uppsala

13.50–14.20

Perioperative Management of the patient with neuropathic pain 
Jackie Rowles, MBA, CRNA, ANP, FAAN

 

Hemventilatorvård- en utmaning för patienten och vårdarna.
Lena Svedberg, specialistsjuksköterska intensivvård, Med.dr. REMEO-kliniken

Esofagusdoppler
Olivia Falk och Carina Lägerdal Mattsson, ANOPIVA-kliniken Karolinska Solna

Perioperativ Dialog
Anna Ekman och Josefin Widlert, ANOPIVA-kliniken Karolinska Solna

14.25–14.55

 

Patientkontrollerad sedering- praktiska tips, så att alla blir nöjda!
Andreas Nilsson, Anestesisjuksköterska, medicine doktor, Linköping

Early mobilization of the critical care patient.

David McWilliams, Clinical Specialist Physiotherapist Critical Care, Birmingham

Hälsorelaterad livskvalitet efter kirurgisk intensivvård
Gisela Vogel, IVA Södersjukhuset Stockholm

Säker buk-kirurgi
May-Lena Färnert, Riksföreningens representant i projekt ”Säker bukkirurgi”

15.00–15.30

FIKA serveras i uttällningshallen

15.35-16.05

Nya generationens antikoagulantia
Eva Joelsson-Alm, Intensivvårdssjuksköterska, Medicine doktor, Karolinska Institutet

Hälsostödjande samtal
Susanna Ågren, Med.dr, Adj. Lektor ThoraxKärlkliniken Universitetssjukhuset Linköping.
Anna Eriksson, specialistsjuksköterska och anställd i projektet.

Perioperativ anestesidjupdmätning med hjälp av bispektralt index- anestesisjuksköterskors ambivalens 
Nils Sunden och Josefin LarssonRiskpatientuppföljning efter omfattande kirurgi
Sandra Månsson, ANOPIVA-kliniken Karolinska Solna

16.10–16.40

Svenska anestesiläkare och anestesisjuksköterskor, rutiner för utvärdering och handhavande av kognitiv funktion.
Pether Jildensål, Specialistsjuksköterska i anestesi, Universitetslektor, Medicine doktor, Göteborgs Universitet

Postoperativ smärtbehandling- var står vi idag?
Narinder Rawal, professor Örebro universitet

WORKSHOP
Post IVA uppföljning idag och imorgon”, vill du vara med och påverka den?Nätverket för disputerade sjuksköterskor inom Intensivvård

16.40–17.20

WORKSHOPS 2 x 20 minuter

 

MINGEL i utställningshallen
MIDDAG

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH