Höstkongress 2020

Viktig information gällande Höstkongressen

Vid styrelsemöte den 24 april 2020 beslutades att RF AnIva höstkongress, som skulle ha hållit den 19-20 november 2020, ställs in på grund av rådande läge med anledning av Covid-19. Det är styrelsens bedömning att det skulle vara mycket svårt att genomföra en kongress med bibehållen kvalitet, samt att det är ytterst ovisst i vilken utsträckning deltagare kommer ges möjlighet att delta i kongressen under rådande omständigheter, därav detta tråkiga beslut.

Du som sparat din deltagaravgift från Vårkongressen 2020 kan kontakta Kongresspecialisten för att få denna återbetald, kontaktuppgift se nedan.

RF AnIva årsmöte kommer hållas som planerat den 20 november 2020, plats för detta meddelas senare.

RF AnIva planerar nu för att genomföra Vårkongressen i Malmö under våren 2021, vi återkommer med datum för denna så snart detta är fastställt och hoppas få träffa Er alla där!

Kontakt Kongresspecialisten:
Kongresspecialisten
Innertavle 460
905 96 Umeå

Kontaktperson
Kenneth Forsberg

Frågor:
aniva@kongress.com
Telefon: 090-208 0205

Anmälan

Program

Abstract

Övrig information

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH