Program Vårkongress 2016 Kalmar

Torsdag 12 maj

Tid

Föreläsning

Seminarium/Workshop

8:15 – 9:00

Registrering & utställningsbesök

 

9:00 – 9:10

Välkomsttal

 

9:10 – 9:50

Att stärka den vakna patientens välbefinnande under operation i regional anestesi
Ann-Christin Karlsson, Sjuksköterska, Fil.dr. Lektor, Uppsala universitet campus Gotland

 

9:50 – 10:40

Fika och utställningsbesök

 

10:40 – 11:20

Hypotermi eller normotermi under operation?

Ingrid Gustavsson, Anestesisjuksköterska, Doktorand, Växjö

Organdontion- en livsviktig verksamhet. Ulrika Peetz-Hansson, intensivvårdssjuksköterska, Regionalt donationsansvarig sjuksköterska. Södra sjuksvårdsregionen.

11:20 – 12:00

 

Familjers upplevelser av intensivvårdsdagboken

Maria Johansson, Intensivvårdssjuksköterska, Doktorand, Kalmar

Hur gör vi för att bibehålla patienten normoterm under operation och hur mäter vi temperaturen på patienten? Dialog om våra erfarenheter.

Ingrid Gustavsson, Växjö

12:00 – 13:00

Lunch och utställningsbesök

 

13:00-13:40

Trycksår- specialmadrasser hjälper inte alltid

Sara Bergstrand, Sjuksköterska, Med dr, Linköping

 

13:40-14:20

Lägesändringar och tryckavlastning

Ulrika Källman, Sjuksköterska, Med. dr. Linköping

 

14:20-15:00

 

Postoperativt delirium hos barn

Jenny Ringblom

Anestesisjuksköterska och doktorand, Kalmar

Trycksår på Op, UVA och IVA

– problem och möjligheter

Sara Bergstrand och Ulrika Källman, Linköping

15:00 – 15:40

Kaffe och utställningsbesök

 

 

15:40- 16:40

Långtidseffekter på hjärnans funktion efter anestesi och kirurgi

Lars I Eriksson, Professor vid Karolinska institutet och överläkare ANOPIVA-kliniken, Karolinska sjukhuset, Solna

 

16:40-16:50

 Avslutning

 

17:00-18:00

Möjlighet till studiebesök på anestesi- och intensivvårdskliniken vid länssjukhuset i Kalmar

Intresse anges vid anmälan

 

19:30

Middag

 

 

 

 

Fredag 13 maj

Tid

Föreläsning

Seminarium/Workshop

8:00 – 8:30

Registrering & utställningsbesök

 

8:30    9:10

NAVA/ Edi – Monitorering, diagnostik och ventilation

Claes Godelöv, Intensivvårdssjuksköterska, Linköping

 

9:10 – 9.50

 

Kan bildspel med bilder av naturen påverka patienters välbefinnande och oro under operation i lokalanestesi?

Elinor Nilsen, Operationssjuksköterska Vrinnevisjukhuset, Norrköping och Gunilla Hollman Frisman, Intensivvårdssjuksköterska, Docent, Sinnescentrum Linköping

Hur lyckas man med NAVA?

Sten Borgström

Med. ansvarig läkare IVA, Kalmar

9:50    10:30

Fika och utställningsbesök

 

10:30 – 11:10

Familjer i vården – hinder och möjligheter

Carina Persson, Sjukgymnast, Lektor, Kalmar

 

11:10  – 11:50

 

 

 

Familjers upplevelser av hälsostödjande samtal

Susanna Ågren, Intensivvårdsjuksköterska, Adjungerad lektor, Linköping och Gunilla Hollman Frisman, Intensivvårdssjuksköterska, Docent, Linköping

Marie Åberg Pettersson, Barnsjuksköterska, Barnmorska, Doktorand, Kalmar

 

11:50 – 12:50

Lunch och utställningsbesök

 

12:50 – 13:40

Årsmöte

 

13:40–13:45

Prisutdelning från tipspromenad

 

13:45–14:00

Presentation av Efccnas kongress i Belfast 2017
Eva Barkestad

 

14:00 – 15:00

Inspirationsföreläsning ”Mindre stress- Mer närvaro”

Mats Billmark, föreläsare; Kalmar och

Susan Billmark, föreläsare, konsthantverkare, Kalmar

 

15:00

Avslutning

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH