Medlemsaktivitetsstipendium

Medlemsaktivitetsstipendium

Riksföreningen för anestesi och intensivvårds (Rf AnIva) stipendium för Medlemsaktivitet kan sökas av medlemmar för arrangemang på sin enhet inom verksamhetsområdet anestesi, intensivvård och/eller närliggande verksamhetsområden. Stipendiet kan sökas för aktiviteter som t.ex. att täcka kostnader för föreläsare, studiebesök, litteratur med syfte att utveckla omvårdnad inom verksamhetsområdet anestesi och intensivvård och/eller närliggande verksamhetsområden.

Anslag beviljas inte för sociala aktiviteter eller ersättning vid förlorad lön. Stipendiet kan inte sökas retroaktivt.

Legitimerad sjuksköterska som är medlem i (Rf AnIva) sedan minst ett år (ej studerandemedlem eller pensionär) kan ansöka om stipendium.

Medlemsaktivitetsstipendium delas ut vid två tillfällen per år, med sista ansökningsdag 30 mars och 30 september. Vid varje tillfälle kan en eller flera stipendiater utses. Detta innebär att hela kostnaden inte säkert täcks av stipendiet. Då en större summa söks för att aktivitet ska kunna genomföras (>7500 kr) krävs förslag till kompletterande finansiering. Detta för att garantera att aktiviteten kan genomföras.

Ansökan:

Använd blanketten som du hittar på hemsidan och fyll i uppgifterna i datorn.
Ansökan skickas som e-post till aktivitet@aniva.se 
Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 mars eller 30 september. Ange vilket ansökningstillfälle som avses.
Ansökan måste vara komplett ifylld i den skrivbara ansökningsblanketten och lämnats in i tid för att beaktas. Bifoga underlag till ansökan.

Styrelsen utser stipendiater och stipendiets storlek, beslutet kan inte överklagas. Besked om stipendium meddelas via mail.

Återkoppling:

En skriftlig redogörelse skall skickas till aktivitet@aniva.se för publicering i Ventilen och/eller på hemsidan.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH