Resestipendium och fortbildningsstipendium

Resestipendium, fortbildningsstipendium och utvecklingsstipendium

Resestipendium, fortbildningsstipendium och utvecklingsstipendium

Riksföreningen för anestesi och intensivvård (Rf AnIva) Rese-, Fortbildning- och Utvecklingsstipendium kan sökas av medlemmar för fortbildning genom deltagande i kurs, kongress eller seminarier inom verksamhetsområdet anestesi, intensivvård eller närliggande verksamhetsområden. Stipendiet kan även sökas av medlemmar för studiebesök eller andra kostnader i samband med förbättringsarbete, utvecklings- och forskningsprojekt med syfte att utveckla omvårdnaden inom verksamhetsområdet

Nyvunnen kunskap och erfarenhet skall förmedlas till Rf AnIvas medlemmar och till stipendiatens egen klinik eller motsvarande.

Anslag beviljas inte för studiemedelsberättigade kurser eller resor som inte innebär egen eller klinikanknuten fortbildning. Stipendiet kan inte sökas retroaktivt.

Legitimerad sjuksköterska som är medlem i Rf AnIva sedan minst ett år (ej studerandemedlem eller pensionär) kan ansöka om stipendiet.
Rese- Fortbildning- och Utvecklingsstipendium delas ut vid två tillfällen per år, med sista ansökningsdag 30 mars och 30 september. Vid varje tillfälle kan en eller flera stipendiater utses. Detta innebär att hela kostnaden inte säkert täcks av stipendiet. Då en större summa söks för att aktivitet ska kunna genomföras (>7500 kr) krävs förslag till kompletterande finansiering. Detta för att garantera att aktiviteten kan genomföras.

 

Ansökan:
Använd blanketten som du hittar på hemsidan och fyll i uppgifterna i datorn.
Ansökan skickas in via funktionsbrevlådan till: rese@aniva.se
Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 mars eller 30 september. Ange vilket ansökningstillfälle som avses.
Ansökan måste vara komplett ifylld i den skrivbara ansökningsblanketten och lämnats i tid för att beaktas. Underlag som styrker ansökan ska bifogas.

Styrelsen utser stipendiater och stipendiets storlek. Erhållet stipendium är personligt och kan inte överlåtas. Styrelsens beslut kan inte överklagas.
Besked om stipendium meddelas via mail.

Utbetalning av stipendiet sker efter att redovisning tillsammans med scannade originalkvitto skickats till aktivitet@aniva.se . Använd redovisningsblanketten som du hittar på hemsidan.

 

Återkoppling:
Med stipendiet följer en uppmaning att stipendiaten delger sina nya kunskaper och erfarenheter till sin klinik eller motsvarande. En skriftlig redogörelse skall skickas till rese@aniva.se för publicering i Ventilen och/eller på hemsidan.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH