Program Vårkongressen 2019

Programmet vid Vårkongressen i Trollhättan kommer bland annat innehålla:

  • När det ofattbara inträffar

Dramat på Kronanskolan i Trollhättan, en händelse som skakade Sverige och som uppmärksammades i stora delar av världen. Hur upplevde och hanterade vi detta i Trollhättans stad och på NÄL? Ett flertal svårt skadade och döda personer, ett stort antal sörjande anhöriga, en stad i kris och ett enormt massmedialt tryck. Trollhättans stads dåvarande informationschef Peter Asp, Anestesiläkare Fredrik de Pauli, NU sjukvårdens kommunikationschef Niklas Claesson och Anette Johansson, deltagare i PKL, ger sin berättelse av händelsen

  • Sepsis – Hur kan man bli så sjuk av något så litet?

Sepsis är en av de vanligaste diagnoserna hos kritiskt sjuka IVA patienter. Vad händer i kroppen och hur kan man förhindra komplikationer med multiorgansvikt som följd? Jenny Gustavsson, anestesiläkare, NU sjukvården

  • Att vårdas tillbaka till livet med hjälp av det goda bemötandet

Camilla drabbades av både Miller Fishers syndrom och Critical illness med en total förlamning i hela kroppen men hon behöll fortfarande fullt medvetande. Hon vårdades 1 år på sjukhus varav 7 månader på IVA.
En stark patientupplevelse om att vara fånge i sin egen kropp och helt utlämnad till andras vård och omsorg. 
Camilla Ström

  • Säker extubering samtalar man inte lika ofta om så som säker intubering.

Säker extubation diskuteras inte lika ofta som säker intubation. Planeringen inför intuberingen kan ibland vara väldigt omfattande medan säker extubering, som är minst lika viktig, många gånger inte får samma uppmärksamhet. En ”svår luftväg” är en ”svår luftväg” även vid extubering och en luftväg som bedömdes okomplicerad vid intubationen kan kompliceras av peroperativa faktorer. Hur vi behandlar patienten peroperativt och vid extubationen påverkar också det postoperativa förloppet och risken för komplikationer.Hur ser forskningen ut på området och hur tillämpar man en ”säker extubation”?
 Josefin Carlander, ST läkare Anestesi, NU sjukvården

  • Stora blödningar – att undvika komplikationer med rätt omhändertagande

Stora blödningar orsakas framför allt av trauma och obstetriska komplikationer. Ett bra omhändertagande minskar blödningsmängd, transfusionsbehov och allvarliga komplikationer. Ett bra omhändertagande omfattar hemostas. Genomgång av alla aspekter på omhändertagande av patient vid stor blödning.
 Ove Karlsson, Anestesiläkare, NU sjukvården

  • Hygienarbetet på IVA, NÄL – Vinnare av svenska hygienpriset 2017

Arbetet startade med odling av tagytor i patientnära miljö på IVA 2014. Resultatet av odlingarna startade ett förändringsarbete med utbildning och andra åtgärder vilket resulterade i svenska hygienpriset 2017! Vad hittade vi och hur gjorde vi sedan? Anna Blackwell, Undersköterska och Lotta Johansson IVAsjuksköterska, NU sjukvården.

  • 25 års erfarenhet av datoriserad journalföring på IVA

Redan 1992 såg man på IVA, NU sjukvården ett behov av ett datorbaserat PDMS-system.  Hur analyserade vi behoven, sökte, utvärderade och valde program utifrån våra analyser. Hur har utvecklingsarbetet sett ut sedan dess? Vilka möjligheter finns? Nutid och framtid.
 Göran Anderzon, Anestesiläkare, NU sjukvården

  • Kollegial handledning på IVA/UVA – Unikt i Sverige?

Sedan hösten 2017 har all personal på IVA/UVA erbjudits kollegial handledning. Frågor som kommer att besvaras är; vilket resultat ger handledningen; varför har vi handledning; hur går det till; vad pratar vi om; vad tycker deltagarna; vad tycker ledningen? Det finns också ett forskningsprojekt knutet till handledningen som också kommer att presenteras.
 Peter Brink, processhandledare & specialistsjuksköterska, IVA NU-sjukvården

  • Anestesiologisk quizkamp

En frågesport med mentometerknappar som på ett annorlunda och roligt sätt tar reda på:
Gör vi på samma sätt? Finns det flera sätt att göra rätt? Finns det geografiska skillnader?
 Paul Pålsson, Anestesiläkare, Krister Lindell, Anestesisjuksköterska NU-sjukvården

  • Det senaste inom donation – Donation after circulatory death, DCD.

2015 startades ett nationellt projekt som syftar till att införa organdonation efter avbruten intensivvårdsbehandling och där patienten dödförklaras med indirekta kriterier, på engelska, Donation after circulatory death, DCD.Denna föreläsning kommer att innehålla en exposé över arbetet i projektgruppen, en tillbakablick om hur det såg ut tidigare i landet, hur vi arbetat, varför vi gör det och vad vi hoppas ska komma ut av det.
 Hans Lindblom, IVA Sjuksköterska, Södersjukhuset. Donationsspecialiserad sjuksköterska.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH