Verkställande Råd för Utbildning

Verkställande Råd för Utbildning

För kontakt:
utbildningsradet@aniva.se

Utbildningsrådet

Utbildningsrådet inom Riksföreningen är ett forum för nationell samverkan kring utbildning och kompetensfrågor inom anestesi och intensivvård.

Den består av en expertgrupp som arbetar med kompetensfrågor inom  högskolor och universitet eller  på intensiv och anestesiavdelningar i Sverige.  I uppdraget ingår att bevaka och besvara inkomna remisser som rör området. Vi samverkar med styrelsen för Riksföreningen och är även aktiva inom olika nationella och internationella organisationer.

Utbildningsrådet består av 6 medlemmar:

Eva Barkestad
Utbildningsrådledare
Intensivvårdssjuksköterska
Arbetar som Utbildningsledare på Danderydsjukhus i Stockholm.
har tidigare varit medlem av styrelsen i AnIva åren 2006-2014. Är involverade i internationella organisationer genom EfCCNa och WFCCN.
Vill verka för att skapa instrument som kan säkra att utbildningen håller en hög kvalité. Är mycket intresserad av kompetensutveckling efter specialistexamen av Anestesi och Intensivvårdssjuksköterskan.

 

Susanna Ågren
Rådsmedlem

Intensivvårdssjuksköterska på Thoraxintensiven, Linköping. Arbetar också som adjungerad lektor, universitetssjuksköterska, docent på ThoraxKärlkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping och Omvårdnad, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Har sen 2010 varit kursansvarig på specialistutbildning intensivvård och är numera examinator i omvårdnadsvetenskap inom samma utbildning.
Jag är medlem i nationella, nordiska och internationella nätverk inom forskning gällande intensivvård, familjecentrerad vård och hjärtsjukvård.
Arbetat under många år för att utveckla specialistutbildning intensivvård tillsammans med examinatorer i Linköping. Vill fortsätta att utveckla utbildningen tillsammans med Utbildningsrådet gällande nationell klinisk examination och akademisk kompetens inom intensivvård.

Ingrid Gustavsson
Rådsmedlem
Anestesisjuksköterska och arbetar på Linnéuniversitetet (Växjö) som adjunkt och doktorand. Har sedan starten på universitetet arbetat för att utveckla kliniska övningar/examinationer och med att utveckla en progression i anestesiutbildningen. Detta intresse följer med mig in i utbildningsrådet där jag och mina kollegor arbetar för att utveckla en nationell klinisk slutexamination. Utöver det så finns det ett stort intresse av att försöka göra en kompetensutveckling efter anestesiutbildningen, så att vi kan fortsätta att växa i vår kunskap.

 

Ingrid Bing Andersson
Rådsmedlem

Anestesisjuksköterska och klinisk lärare på Skånes universitetssjukhus i Lund. Tidigare varit styrelsemedlem i Riksföreningen för anestesi och intensivvård.
Jag är vice president i International Federation of Nurse Anesthetist, IFNA, som består av över 40 medlemsländer.
Utbildningsfrågor har alltid intresserat mig .Det är av största vikt med kontinuerlig kompetensutveckling både för att stärka anestesiprofessionen och patientsäkerheten. Därför finns ett stort intresse att skapa fler möjligheter till post-graduate utbildningar efter anestesiutbildningen både för att bibehålla och erhålla ny kunskap.

Janet Mattsson
Rådsmedlem
Janet Mattsson heter jag och jag disputerade 2013 vid Karolinska Institutet med en avhandling; Uncovering pain and caring for children in the pediatric intensive care unit. Nurse’s clinical approach and parent’s perspective. Jag är förankrad i en pedagogisk kunskapssyn som innebär ett konstruktivistiskt och socio-konstruktivistiskt synsätt. Detta innebär att jag anser att vi skapar kunskap och lär tillsammans och det sociala kontext som omger oss ger olika möjligheter till kunskapsutveckling eftersom vi tillsammans konstruerar denna kontext delvis genom interaktion.
Till vardags arbetar jag som Omvårdnadsansvarig sjuksköterska vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Nya Karolinska Solna, Tema Barn, Funktionsområde Barn Perioperativ Medicin Och Intensivvård, samt som Lektor i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola. I mitt kliniska arbete arbetar jag med att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till den egna verksamheten, där teoretisk förankring, systematisk undersökning, förändrings-/förbättringsarbeten, spridning och offentliggörande ingår.

 

Hanna Sundblad
Rådsmedlem
Arbetar som anestesisjuksköterska på Operationsservice Kirurgi (OK) SUS/Malmö. Har ett intresse av frågor som rör utbildning både specialistutbildning och att fortsätta att utveckla professionen för att hålla en hög kompetensnivå. Tycker att det kliniska arbetat som anestesisjuksköterska ska utvecklas genom kompetenshöjning.

 

 

 

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH