Skrivanvisningar

Skrivanvisningar

 

Var med och forma AnIva Ventilen.

Så här gör du:

  • Skriv kortfattat. Artikeln bör ej överstiga 7500 tecken inklusive blanksteg. Använd ett populärvetenskapligt språk.
  • Ange ett förslag på rubrik.
  • Skriv gärna även en kort ingress (max tre rader), det vill säga en sammanfattning som lockar läsaren att läsa artikeln. Om du tycker att det är svårt hjälper någon i redaktionen dig gärna.
  • Mellanrubriker kan underlätta läsningen.
  • Använd helst inga förkortningar.
  • Om artikeln är en sammanfattning av ett forskningsprojekt eller uppsats, skriv gärna en personlig inledning om varför du intresserade dig för ämnet. Presentera därefter kort problemet som du har studerat. Skriv mycket kort om metoden, till exempel att intervju eller enkätundersökning gjordes. Fokus bör vara på resultat, slutsats och vilken betydelse dessa har för patienten eller verksamheten.
  • Inga referenser anges.
  • Bifoga gärna foto på dig samt andra relevanta bilder i JPEG- eller TIFF-format. Skriv gärna förslag på bildtexter. Bilder inbäddade i en wordfil går inte att använda.
  • Avsluta med dina kontaktuppgifter.
  • Maila ditt bidrag till redaktionen@aniva.se

Tack för ditt bidrag!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH