Stipendier

Stipendier

Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård delar årligen ut flera stipendier med olika inriktningar:

Medlemmar är välkomna att söka!

Alla stipendiater kommer att låta oss få ta del av sina erfarenheter via en reseberättelse i senare nummer av Ventilen eller på hemsidan.

Tidigare Stipendiater: HÄR

Rf AnIva:s Medlemsstipendium

Riksföreningen för anestesi och intensivvårds (Rf AnIva) medlemsstipendium kan sökas av medlemmar inom anestesi, intensivvård eller närliggande verksamhetsområden. Stipendiet syftar till att stödja medlemmar att utveckla omvårdnaden inom verksamhetsområdet och kan sökas för:

 • fortbildning genom deltagande i kurs, kongress eller seminarier
 • studiebesök eller andra kostnader i samband med förbättringsarbete, utvecklings-
  och forskningsprojekt

arrangemang på sin enhet för aktiviteter som t.ex. att täcka kostnader för föreläsare,
studiebesök och litteratur

Nyvunnen kunskap och erfarenhet skall förmedlas till Rf AnIvas medlemmar och till stipendiatens egen klinik eller motsvarande.

Anslag beviljas inte för:

 • sociala aktiviteter och förtäring
 • ersättning vid förlorad lön

Legitimerad sjuksköterska som är medlem i Rf AnIva sedan minst ett år (ej studerandemedlem eller pensionär) kan ansöka om stipendiet.

Rf AnIva:s Medlemsstipendium delas ut vid två tillfällen per år, med sista ansökningsdag 30 mars och 30 september. Vid varje tillfälle kan en eller flera stipendiater utses. Detta kan innebära att hela kostnaden inte täcks av stipendiet. Då en större summa söks för att aktivitet ska kunna genomföras (>7500 kr) krävs förslag till kompletterande finansiering. Detta för att garantera att aktiviteten kan genomföras. Stipendiet kan inte sökas retroaktivt.

Ansökan:

  • Använd blanketten som du hittar här ovan och fyll i uppgifterna i datorn.
  • Ansökan skickas in via funktionsbrevlådan till: stipendium@aniva.se
  • Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 mars eller 30 september. Ange vilket ansökningstillfälle som avses. Beslut om tilldelning tas endast i samband med ansökningstillfället.
  • Ansökan måste vara komplett ifylld i den skrivbara ansökningsblanketten och lämnats i tid för att beaktas. Underlag som styrker ansökan ska bifogas.

Styrelsen utser stipendiater och stipendiets storlek. Erhållet stipendium är personligt och kan inte överlåtas. Styrelsens beslut kan inte överklagas.
Besked om stipendium meddelas via mail.
Utbetalning av stipendiet sker efter att redovisning tillsammans med scannade originalkvitton som skickats till stipendium@aniva.se. Använd redovisningsblanketten på hemsidan. Redovisningen skickas senast ett (1) år efter tilldelning av stipendiet.

Återkoppling:

Med stipendiet följer en uppmaning att stipendiaten delger sina nya kunskaper och erfarenheter till sin klinik eller motsvarande. En skriftlig redogörelse skall skickas till stipendium@aniva.se för publicering i Ventilen och/eller på hemsidan.

Tillhörande dokument

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH