Om Rf AnIva

Om Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård
Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård (Rf AnIva) är en professionsförening för specialistsjuksköterskor och studerande inom anestesi, intensiv- och postoperativ vård. Rf AnIva grundades 1962 i Göteborg av en grupp anestesisjuksköterskor som ämnade att driva frågor inom utvecklingen för anestesin men redan 1964 fann man det gynnsamt att inkludera intensivvårdssjuksköterskor i föreningen. Rf AnIva är en ideel förening utan politiska, religiösa eller fackliga incitament men är knutna till Svensk sjuksköterskeförening som ett fristående nätverk för samarbete och kunskapsutbyte och har ett samarbetsavtal med Vårdförbundet.
Visionen är att främja kvalitet och säkerhet, utbildning och livslångt lärande samt forskning och utveckling baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Tillsammans stärker vi specialistsjuksköterskans profession inom anestesi, intensiv- och postoperativ vård för att säkerställa och förbättra vården för patienter och närstående genom ett personcentrerat förhållningssätt.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH