AnIva Ventilen

Medlemstidningen AnIva Ventilen är en tidning som når ut till Riksföreningen för anestesi och intensivvårds cirka 3 000 medlemmar inom och utom Sverige. Även sjuksköterskor som läser specialistutbildning inom anestesi och inten­sivvård får tidningen under sin utbildning. AnIva Ventilen distribueras till prenumeranter och till de nordiska anestesi­- och intensivvårdsföreningarna.

Tidningen ges ut fyra gånger per år och eftersträvar att spegla utveckling, forskning och utbildning inom anestesi­ och intensivvård. 

I varje tidning utgår en viss del av innehållet från ett tema.

År 2019 är teman:

Att arbeta prehospitalt

Patienter, hur mår de efter vården?

Ny i professionen

Forskning

Det finns alltid utrymme för artiklar som berör ämnen om annat än temat. Välkommen med ditt bidrag!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH