AnIva Ventilen

VENTILEN

Tidskriften AnIva Ventilen når ut till Riksföreningens cirka 2 000 medlemmar som utgörs av sjuksköterskor och studenter inom anestesi, intensivvård och postoperativ vård. Tidningen distribueras även till de nordiska anestesi­- och intensivvårdsföreningarna!

AnIva Ventilen ges ut fyra gånger per år och eftersträvar att spegla kvalitet och säkerhet, utbildning och livslångt lärande, forskning och utveckling inom anestesi­, intensivvård och postoperativ vård. I varje tidning utgår en viss del av innehållet från ett tema.

Teman under år 2024 är:

  • Trauma
  • Sömn och sedering
  • När det oväntade händer
  • Medicinsk teknik

I varje tidning finns utrymme för artiklar som berör andra områden än det aktuella temat.
Välkommen att skicka in ditt bidrag till redaktionen!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH