AnIva Ventilen

VENTILEN

Tidskriften AnIva Ventilen når ut till Riksföreningens cirka 2 000 medlemmar som utgörs av specialistsjuksköterskor och studenter inom anestesi- eller intensivvård med distribueras även till de nordiska anestesi­- och intensivvårdsföreningarna!

AnIva Ventilen ges ut fyra gånger per år och eftersträvar att spegla utveckling, forskning och utbildning inom anestesi­ och intensivvård.  I varje tidning utgår en viss del av innehållet från ett tema.

Teman under år 2022 är:

  • Att arbeta utanför sjukhuset
  • Att göra fel
  • Hot, våld och kris
  • Cirkulation

I varje tidning finns utrymme för artiklar som berör andra områden än det aktuella temat.
Välkommen att skicka in ditt bidrag till redaktionen!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH