AnIva Ventilen

Medlemstidningen AnIva Ventilen är en tidning som når ut till Riksföreningen för anestesi och intensivvårds cirka 3 000 medlemmar inom och utom Sverige. Även sjuksköterskor som läser specialistutbildning inom anestesi och inten­sivvård får tidningen under sin utbildning. AnIva Ventilen distribueras till prenumeranter och till de nordiska anestesi­- och intensivvårdsföreningarna.

Tidningen ges ut fyra gånger per år och eftersträvar att spegla utveckling, forskning och utbildning inom anestesi­ och intensivvård. 

I varje tidning utgår en viss del av innehållet från ett tema.

År 2021 är teman:

Specialistsjuksköterskan

Team

Etik och palliativ vård

Respiration

Det finns alltid utrymme för artiklar som berör ämnen om annat än temat. Välkommen med ditt bidrag!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH