Organisation

STYRELSEN

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt fem ledamöter och beslut om konstitution sker på årsmötet. En mandatperiod är två år och det eftersträvas att olika verksamhetsområden finns representerade hos styrelsemedlemmarna samt att det finns en geografiskt spridning.

Vill du kontakta någon i styrelsen använd då mailadress enligt:  förnamn.efternamn@aniva.se

VALBEREDNING

Riksföreningen har en egen valberedning, som utgörs av tre personer, som rekryterar och nominerar lämpliga personer till styrelse och redaktionskommitté. Nuvarande valberedning har haft uppdraget sedan 2018.

Vill du komma kontakt med valberedningen? Maila
valberedning@aniva.se

May-Lena Färnert, Isabell Fridh och Karin Johansson

STYRANDE DOKUMENT

Protokoll för tidigare år utlämnas vid förfrågan.
Vänligen kontakta kommunikation@aniva.se

PROTOKOLL

PROTOKOLL

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

      START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH