Verkställande råd och nätverk

Verkställande råd och nätverk

Verkställande råd

Rf. AnIva har verkställande råd som är expertgrupper inom olika specialistområden och arbetar tillsammans med styrelsen i enlighet med Rf. AnIvas verksamhetsplan. Syftet är att inom sina enskilda områden arbeta aktivt för utveckling av professionerna genom att driva frågor inom respektive område, samarbeta nationellt och internationellt med relaterade föreningar, organisationer och nätverk samt skapa möjlighet för Rf. AnIvas medlemmar att delta och diskutera frågor inom expertområdet.

Rådens medlemmar utgörs av specialistsjuksköterskor inom antingen anestesi-, intensiv- eller postoperativ vård, alternativt inom närliggande verksamhetsområden där det bedöms relevant. Sammansättningen eftersträvas att vara representativ avseende professionsområde, geografisk spridning och sjukhuskategorier.

Etik
Verkställande råd
läs mer
Forskning och utveckling
Verkställande råd
läs mer
Postoperativ vård
Verkställande råd
läs mer
Utbildning
Verkställande råd
läs mer

Nätverk

Rf. AnIva samarbetar med flera nätverk för att öka möjligheten till kunskapsutbyte och att driva frågor coh utveckling inom olika områden. Nätverken är fristående från Rf. AnIva med egna riktlinjer som de arbetar utifrån.

Disputerade anestesisjuksköterskor
Nätverk
läs mer
Disputerade intensivvårdssjuksköterskor
Nätverk
läs mer
Perioperativa hypotermi-gruppen
Nätverk
läs mer

I nuläget har vi två verkställande råd som är inaktiva. Om du är intresserad av att driva frågor och utveckling inom något av dessa råd och skulle vilja vara delaktig i att starta upp något av råden igen – maila ansvarig person för respektive råd.

Har du en idé om ett verkställande råd som i nuläget inte finns inom föreningen och som du skulle vilja starta? Maila styrelsen@aniva.se

Chef och ledarskap
Verkställande råd
läs mer
Ny i AnIva
Verkställande råd
läs mer

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH