Start

Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård är en professionsförening för specialistsjuksköterskor och studerande inom anestesi, intensivvård och närliggande områden. Riksföreningens mål är att främja kvalitet, säkerhet, utbildning, livslångt lärande samt forskning och utveckling inom medlemmarnas funktionsområde.

Anmälan för deltagande på SFAI & ANIVA-veckan i Uppsala, 14-16 september, 2022, är nu öppen!

Många spännande programförslag har lämnats in, ett preliminärt program har skapats.
Vill du delta och dessutom presentera ditt abstract? Följ länken via knappen nedanför.

Senaste nytt

Kalendariet

EfCCNa Kongress

When: Wed August 31 08:00 - Sat September 3 17:00

Nordisk kongress för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor

When: Wed September 14 08:00 - Fri September 16 16:00
Where: Trondheim, Norge

SFAI & AnIva - veckan

When: Wed September 14 08:00 - Fri September 16 16:00
Where: Uppsala, Sverige

Sjuksköterskedagar

When: Mon October 3 09:00 - Tue October 4 15:00
Where: Münchenbryggeriet i Stockholm
Kongress
Välkommen att delta på kongress! En uppskattad mötesplats för föreningens medlemmar utställare och andra intresserade.
Läs mer »
Stipendium
Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård delar årligen ut flera stipendier med olika inriktningar. Alla medlemmar är välkomna att söka!
Läs mer »
Ventilen
Medlemstidningen AnIva Ventilen är en tidning som når ut till Riksföreningen för anestesi och intensivvårds cirka 3 000 medlemmar inom och utom Sverige. Nu finns även tidningen i digital form.
Läs mer »
Verkställande råd & nätverk
Inom Riksföreningen finns ett antal verkställande råd och nätverk- mer information om respektive råd finns om du går till deras sidor
Läs mer »
Nationella projekt
Riksföreningen medverkar och har representanter i nationella projekt som leder till ökad kvalitet och patientsäkerhet inom svensk anestesi- och intensivvård. Mer information och våra representanter/ kontaktpersoner hittar du på följande sida.
Läs mer »
Rekommendationer & riktlinjer
Riksföreningen deltar i och initierar framtagande av olika typer av Rekommendationer och Riktlinjer, här fins info!
Läs mer »
Kompetensbeskrivning
Riksföreningen för anestesi och intensivvårdssjuksköterskor har utarbetat kompetensbeskrivningar för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor
Läs mer »
Internationella samarbeten
Riksföreningen för anestesi och intensivvårdssjuksköterskor representeras vid flera internationella organisationer både i Norden, Europa och övriga världen.
Läs mer »

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH