Start

Välkommen till SFAI & AnIva-veckan i Örebro, 22-24 september 2021!

Nästa års Höstkongress är ett samarrangemang med SFAI och nu har du möjlighet att skicka in programförslag till kongressen. Alla medlemmar är välkomna att komma med programförslag och deadline för detta är den 7 december 2020.

Inställd: Vårkongressen i Malmö pga Covid-19

För mer information om COVID-19 kan ni läsa på följande sidor:

Senaste nytt

Kalendariet

Digitalt årsmöte

AnIva`s årsmöte sker i digital form fredagen den 7 Maj
Tid: 15.00-16:00

When: Fri May 7

ICPAN Webinar

Role and competence of the nurse working in the PACU. Karuna Dahlberg, RN, CCN, PhD Sweden.
The creation of a multifunctional staff room. Lise Lund Elsberg, RN & Pia Gitte Larsen, RN Denmark.
Pediatric sleep apnea and risk in the perianesthesia period. Leilani M. Jankus. MSN, RN, CPAN, CCRN-K, NE-BC, United States
Efter webinariet är det även social networking hour.

Det är ett begränsat antal platser till just detta webinarium, anmälan: https://www.icpan.org/2021---webinar.html

When: Tue May 18
Where: Online

ICPAN-kongress. Aten, Grekland

When: Tue September 7 - Fri September 10

AnIva-kongress & SFAI-veckan, Örebro

When: Wed September 22 - Fri September 24

When: Wed March 23 - Sat March 26

WCNA Congress. Sibenik, Kroatien

When: Mon May 2 - Thu May 5

Om oss och vad vi gör

Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionsförening för specialistsjuksköterskor och studerande som i huvudsak är verksamma inom den perioperativa processen, som inkluderar anestesi, intensivvård, pre- och postoperativ vård samt smärtbehandling. Riksföreningens mål är att främja kvalitet och säkerhet, utbildning och livslångt lärande samt forskning och utveckling inom medlemmarnas funktionsområde.

.

Kongress
Riksföreningens vår- och höstkongresser är uppskattade mötesplatser för föreningens medlemmar, utställare och andra intresserade. Välkommen med du också!
Läs mer »
Stipendium
Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård delar årligen ut flera stipendier med olika inriktningar. Alla medlemmar är välkomna att söka!
Läs mer »
Ventilen
Medlemstidningen AnIva Ventilen är en tidning som når ut till Riksföreningen för anestesi och intensivvårds cirka 3 000 medlemmar inom och utom Sverige. Nu finns även tidningen i digital form.
Läs mer »
Verkställande råd & nätverk
Inom Riksföreningen finns ett antal verkställande råd och nätverk- mer information om respektive råd finns om du går till deras sidor
Läs mer »
Nationella projekt
Riksföreningen medverkar och har representanter i nationella projekt som leder till ökad kvalitet och patientsäkerhet inom svensk anestesi- och intensivvård. Mer information och våra representanter/ kontaktpersoner hittar du på följande sida.
Läs mer »
Rekommendationer & riktlinjer
Riksföreningen deltar i och initierar framtagande av olika typer av Rekommendationer och Riktlinjer, här fins info!
Läs mer »
Kompetensbeskrivning
Riksföreningen för anestesi och intensivvårdssjuksköterskor har utarbetat kompetensbeskrivningar för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor
Läs mer »
Internationella samarbeten
Riksföreningen för anestesi och intensivvårdssjuksköterskor representeras vid flera internationella organisationer både i Norden, Europa och övriga världen.
Läs mer »

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH