Start NY

Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård är en professionsförening för specialistsjuksköterskor och studerande inom anestesi, intensivvård och postoperativ vård. Riksföreningens mål är att främja kvalitet, säkerhet, utbildning, livslångt lärande samt forskning och utveckling inom medlemmarnas funktionsområde.

ÅRSMÖTE 2023

Torsdag 21 september 16:15 - 17:00

Senaste nytt

 • Stipendiater HT -23 utsedda!
  Två gånger per år delar vi ut medlemsstipendium med syfte att att stödja medlemmar till att utveckla omvårdnaden inom våra verksamhetsområden. Fanny Larsson, anestesisjuk...
 • Medlemsstipendiat VT-23 Anna Drakenberg
  Anna Drakenberg tilldelade vårt medlemsstipendium under våren för att kunna delta på kongressen Nordic Conference in Nursing practice. Under kongressen har Anna delgett s...
 • Årets avhandling utsedd
  Som en del i Rf AnIvas vision att uppmärksamma och sprida forskning inom våra yrkesprofessioner utses årets avhandling av rådet för forskning och utveckling.  Av de som n...
 • Vi ställer oss bakom SSF uttalande – VI ANGER INTE
  Svensk sjuksköterskeförening har publicerat ett uttalande angående regeringens förslag om anmälningsplikt som innebär att offentligt anställda ska rapportera papperslösa ...
Kalendariet

There are no events to display

Kongress
Välkommen att delta på kongress! En uppskattad mötesplats för föreningens medlemmar utställare och andra intresserade.
Läs mer »
Stipendium
Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård delar årligen ut flera stipendier med olika inriktningar. Alla medlemmar är välkomna att söka!
Läs mer »
Ventilen
Medlemstidningen AnIva Ventilen är en tidning som når ut till Riksföreningen för anestesi och intensivvårds cirka 3 000 medlemmar inom och utom Sverige. Nu finns även tidningen i digital form.
Läs mer »
Verkställande råd & nätverk
Inom Riksföreningen finns ett antal verkställande råd och nätverk- mer information om respektive råd finns om du går till deras sidor
Läs mer »
Nationella projekt
Riksföreningen medverkar och har representanter i nationella projekt som leder till ökad kvalitet och patientsäkerhet inom svensk anestesi- och intensivvård. Mer information och våra representanter/ kontaktpersoner hittar du på följande sida.
Läs mer »
Rekommendationer & riktlinjer
Riksföreningen deltar i och initierar framtagande av olika typer av Rekommendationer och Riktlinjer, här fins info!
Läs mer »
Kompetensbeskrivning
Riksföreningen för anestesi och intensivvårdssjuksköterskor har utarbetat kompetensbeskrivningar för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor
Läs mer »
Internationella samarbeten
Riksföreningen för anestesi och intensivvårdssjuksköterskor representeras vid flera internationella organisationer både i Norden, Europa och övriga världen.
Läs mer »

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH