Start

Viktig information gällande Vårkongress 2020

På grund av Covid-19 så har vi idag (lördag den 21 mars) tagit ett styrelsebeslut att skjuta upp kongressen i Malmö till våren 2021.

För mer information om COVID-19 kan ni läsa på följande sidor:

  • SIR COVID-19 i svensk intensivvård – data om inrapporterade fall som uppdateras dagligen
  • EfCCNA – publicerar senaste nyheter och råd
  • SFAI – nationella rekommendationer COVID-19
  • Socialstyrelsen – nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden

Senaste nytt

Kalendariet

Critical Care Nursing Policy Leadership Programme

Datum: 4 Apr, 2020 - 7 Apr, 2020
Plats: Dubai

AnIva Höstkongressen, för första gången i Göteborg

Mer info kommer snart

Alla heter Glenn i Göteborg
Datum: 19 Nov, 2020 - 20 Nov, 2020
Plats: Göteborg

Om oss och vad vi gör

Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionsförening för specialistsjuksköterskor och studerande som i huvudsak är verksamma inom den perioperativa processen, som inkluderar anestesi, intensivvård, pre- och postoperativ vård samt smärtbehandling. Riksföreningens mål är att främja kvalitet och säkerhet, utbildning och livslångt lärande samt forskning och utveckling inom medlemmarnas funktionsområde.

.

Kongress
Riksföreningens vår- och höstkongresser är uppskattade mötesplatser för föreningens medlemmar, utställare och andra intresserade. Välkommen med du också!
Läs mer »
Stipendium
Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård delar årligen ut flera stipendier med olika inriktningar. Alla medlemmar är välkomna att söka!
Läs mer »
Ventilen
Medlemstidningen AnIva Ventilen är en tidning som når ut till Riksföreningen för anestesi och intensivvårds cirka 3 000 medlemmar inom och utom Sverige. Nu finns även tidningen i digital form.
Läs mer »
Verkställande råd & nätverk
Inom Riksföreningen finns ett antal verkställande råd och nätverk- mer information om respektive råd finns om du går till deras sidor
Läs mer »
Nationella projekt
Riksföreningen medverkar och har representanter i nationella projekt som leder till ökad kvalitet och patientsäkerhet inom svensk anestesi- och intensivvård. Mer information och våra representanter/ kontaktpersoner hittar du på följande sida.
Läs mer »
Rekommendationer & riktlinjer
Riksföreningen deltar i och initierar framtagande av olika typer av Rekommendationer och Riktlinjer, här fins info!
Läs mer »
Kompetens-beskrivningar
Riksföreningen för anestesi och intensivvårdssjuksköterskor har utarbetat kompetensbeskrivningar för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor
Läs mer »
Internationella samarbeten
Riksföreningen för anestesi och intensivvårdssjuksköterskor representeras vid flera internationella organisationer både i Norden, Europa och övriga världen.
Läs mer »

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH