Start

Välkommen till SFAI & AnIva-veckan i Örebro, 22-24 september 2021!

Planera redan nu att delta den 22-24 september, antingen på plats i Örebro eller via digital länk.

SFAI och Rf AnIva har beslutat att göra årets SFAI & AnIva-vecka till ett hybridmöte. Det innebär att man kommer kunna delta på plats i Örebro, precis som vid en vanlig kongress, men också via länk om man inte kan eller vill resa. Om omständigheterna fortfarande inte låter oss samlas på plats, kommer mötet att omvandlas till ett helt digitalt möte.

För mer information om COVID-19 kan ni läsa på följande sidor:

Senaste nytt

Kalendariet

CISA Konferens: Ett samarrangemang med Regionsdagarna för intensiv- och perioperativ vård och Blåljusstiftelsen.

Kostnadsfri digital konferens Lnu.se/cisa2021

För mer info
CISA – Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård

Kontaktperson: Carina Elmqvist, carina.elmqvist@lnu.se

When: Thu October 21 - Fri October 22

When: Wed March 23 - Sat March 26

WCNA Congress. Sibenik, Kroatien

When: Mon May 2 - Thu May 5

Om oss och vad vi gör

Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionsförening för specialistsjuksköterskor och studerande som i huvudsak är verksamma inom den perioperativa processen, som inkluderar anestesi, intensivvård, pre- och postoperativ vård samt smärtbehandling. Riksföreningens mål är att främja kvalitet och säkerhet, utbildning och livslångt lärande samt forskning och utveckling inom medlemmarnas funktionsområde.

.

Kongress
Riksföreningens vår- och höstkongresser är uppskattade mötesplatser för föreningens medlemmar, utställare och andra intresserade. Välkommen med du också!
Läs mer »
Stipendium
Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård delar årligen ut flera stipendier med olika inriktningar. Alla medlemmar är välkomna att söka!
Läs mer »
Ventilen
Medlemstidningen AnIva Ventilen är en tidning som når ut till Riksföreningen för anestesi och intensivvårds cirka 3 000 medlemmar inom och utom Sverige. Nu finns även tidningen i digital form.
Läs mer »
Verkställande råd & nätverk
Inom Riksföreningen finns ett antal verkställande råd och nätverk- mer information om respektive råd finns om du går till deras sidor
Läs mer »
Nationella projekt
Riksföreningen medverkar och har representanter i nationella projekt som leder till ökad kvalitet och patientsäkerhet inom svensk anestesi- och intensivvård. Mer information och våra representanter/ kontaktpersoner hittar du på följande sida.
Läs mer »
Rekommendationer & riktlinjer
Riksföreningen deltar i och initierar framtagande av olika typer av Rekommendationer och Riktlinjer, här fins info!
Läs mer »
Kompetensbeskrivning
Riksföreningen för anestesi och intensivvårdssjuksköterskor har utarbetat kompetensbeskrivningar för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor
Läs mer »
Internationella samarbeten
Riksföreningen för anestesi och intensivvårdssjuksköterskor representeras vid flera internationella organisationer både i Norden, Europa och övriga världen.
Läs mer »

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH