Start NY

Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård är en professionsförening för specialistsjuksköterskor och studerande inom anestesi, intensivvård och postoperativ vård.
Riksföreningens mål är att främja kvalitet, säkerhet, utbildning, livslångt lärande samt forskning och utveckling inom medlemmarnas funktionsområde.

Senaste nytt

Kalendariet

SFAI & AnIva-veckan

When: Wed September 18 08:00 - Fri September 20 15:00
Where: Helsingborg

Nordic Conference in Nursing Research

The scientific program will include a broad range of topics in nursing research with renowned international keynote speakers. The presentations, workshops, symposiums, and posters will interest all nurse researchers, academics, teachers, and clinicians who share a passion for research within this field. The conference also encourages network-building and will provide a unique forum for interaction between doctoral students.

When: Wed October 2 12:30 - Fri October 4 13:30
Where: Stockholm
Kongress
Välkommen att delta på kongress! En uppskattad mötesplats för föreningens medlemmar utställare och andra intresserade.
Läs mer »
Stipendium
Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård delar årligen ut flera stipendier med olika inriktningar. Alla medlemmar är välkomna att söka!
Läs mer »
Ventilen
Medlemstidningen AnIva Ventilen är en tidning som når ut till Riksföreningen för anestesi och intensivvårds cirka 3 000 medlemmar inom och utom Sverige. Nu finns även tidningen i digital form.
Läs mer »
Verkställande råd & nätverk
Inom Riksföreningen finns ett antal verkställande råd och nätverk- mer information om respektive råd finns om du går till deras sidor
Läs mer »
Nationella projekt
Riksföreningen medverkar och har representanter i nationella projekt som leder till ökad kvalitet och patientsäkerhet inom svensk anestesi- och intensivvård. Mer information och våra representanter/ kontaktpersoner hittar du på följande sida.
Läs mer »
Rekommendationer & riktlinjer
Riksföreningen deltar i och initierar framtagande av olika typer av Rekommendationer och Riktlinjer, här fins info!
Läs mer »
Kompetensbeskrivning
Riksföreningen för anestesi och intensivvårdssjuksköterskor har utarbetat kompetensbeskrivningar för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor
Läs mer »
Internationella samarbeten
Riksföreningen för anestesi och intensivvårdssjuksköterskor representeras vid flera internationella organisationer både i Norden, Europa och övriga världen.
Läs mer »

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH