Start

Välkommen till SFAI & AnIva-veckan i Örebro, 22-24 september 2021!

Nästa års Höstkongress är ett samarrangemang med SFAI och nu har du möjlighet att skicka in programförslag till kongressen. Alla medlemmar är välkomna att komma med programförslag och deadline för detta är den 7 december 2020.

Missa inte vårkongressen i Malmö 6-7 maj 2021

Mer information kommer inom kort

För mer information om COVID-19 kan ni läsa på följande sidor:

  • SIR COVID-19 i svensk intensivvård – data om inrapporterade fall som uppdateras dagligen
  • EfCCNA – publicerar senaste nyheter och råd
  • SFAI – nationella rekommendationer COVID-19
  • Socialstyrelsen – nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden

Senaste nytt

Kalendariet

Välkommen att ta del av CISAs digitala konferens den 22-23 Oktober

Från och med i år är CISA konferensen internationell och ges digitalt pga. pandemin. Konferensen är gratis och det enda du behöver göra för att ta del av föreläsningarna är att anmäla dig på vår hemsida https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/konferenser/cisa2020/
CISA står för Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård och innefattar patientens vård från skadeplats till IVA, Linnéuniversitetet.

When: Thu October 22 - Fri October 23

Riksföreningen för anestesi och intensivvårds årsmöte

Riksföreningen för anestesi och intensivvårds årsmöte. Digitalt möte via Microsoft Teams (se länk nedan), klockan 14-15 den 20 november 2020.
Infromation samt kallelse till årsmötet återfinns senast 30 dagar innan mötet via hemsidan www.aniva.se

When: Fri November 20

AnIva kongress Scandic Triangeln, Malmö

When: Thu May 6 - Fri May 7

ICPAN-kongress. Aten, Grekland

When: Tue September 7 - Fri September 10

AnIva-kongress & SFAI-veckan, Örebro

When: Wed September 15 - Fri September 17

EfCCNa Congress, Utrecht Nederländerna

When: Wed September 22 - Sat September 25

WCNA Congress. Sibenik, Kroatien

When: Mon May 2 - Thu May 5

Om oss och vad vi gör

Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionsförening för specialistsjuksköterskor och studerande som i huvudsak är verksamma inom den perioperativa processen, som inkluderar anestesi, intensivvård, pre- och postoperativ vård samt smärtbehandling. Riksföreningens mål är att främja kvalitet och säkerhet, utbildning och livslångt lärande samt forskning och utveckling inom medlemmarnas funktionsområde.

.

Kongress
Riksföreningens vår- och höstkongresser är uppskattade mötesplatser för föreningens medlemmar, utställare och andra intresserade. Välkommen med du också!
Läs mer »
Stipendium
Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård delar årligen ut flera stipendier med olika inriktningar. Alla medlemmar är välkomna att söka!
Läs mer »
Ventilen
Medlemstidningen AnIva Ventilen är en tidning som når ut till Riksföreningen för anestesi och intensivvårds cirka 3 000 medlemmar inom och utom Sverige. Nu finns även tidningen i digital form.
Läs mer »
Verkställande råd & nätverk
Inom Riksföreningen finns ett antal verkställande råd och nätverk- mer information om respektive råd finns om du går till deras sidor
Läs mer »
Nationella projekt
Riksföreningen medverkar och har representanter i nationella projekt som leder till ökad kvalitet och patientsäkerhet inom svensk anestesi- och intensivvård. Mer information och våra representanter/ kontaktpersoner hittar du på följande sida.
Läs mer »
Rekommendationer & riktlinjer
Riksföreningen deltar i och initierar framtagande av olika typer av Rekommendationer och Riktlinjer, här fins info!
Läs mer »
Kompetens-beskrivningar
Riksföreningen för anestesi och intensivvårdssjuksköterskor har utarbetat kompetensbeskrivningar för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor
Läs mer »
Internationella samarbeten
Riksföreningen för anestesi och intensivvårdssjuksköterskor representeras vid flera internationella organisationer både i Norden, Europa och övriga världen.
Läs mer »

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH