Start

Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård är en professionsförening för specialistsjuksköterskor och studerande inom anestesi, intensivvård och postoperativ vård. Riksföreningens mål är att främja kvalitet, säkerhet, utbildning, livslångt lärande samt forskning och utveckling inom medlemmarnas funktionsområde.

Knappt hinner vi avluta en kongress innan planeringen för nästa påbörjas. Nästa SFAI&AnIva-vecka går av stapeln i Umeå den 20-22 september 2023!

Saknade du något på föregående kongress eller fick du inspiration till en programpunkt? Lämna in ett förslag till programmet via knappen nedan.
Visst ses vi i Umeå hösten 2023?!

Senaste nytt

Kalendariet

ICPAN Conference

When: Wed September 20 2023 08:00 - Wed November 22 16:15
Where: Amsterdam, Nederländerna

SFAI & AnIva-veckan

When: Wed September 20 2023 09:00 - Fri September 22 16:00
Kongress
Välkommen att delta på kongress! En uppskattad mötesplats för föreningens medlemmar utställare och andra intresserade.
Läs mer »
Stipendium
Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård delar årligen ut flera stipendier med olika inriktningar. Alla medlemmar är välkomna att söka!
Läs mer »
Ventilen
Medlemstidningen AnIva Ventilen är en tidning som når ut till Riksföreningen för anestesi och intensivvårds cirka 3 000 medlemmar inom och utom Sverige. Nu finns även tidningen i digital form.
Läs mer »
Verkställande råd & nätverk
Inom Riksföreningen finns ett antal verkställande råd och nätverk- mer information om respektive råd finns om du går till deras sidor
Läs mer »
Nationella projekt
Riksföreningen medverkar och har representanter i nationella projekt som leder till ökad kvalitet och patientsäkerhet inom svensk anestesi- och intensivvård. Mer information och våra representanter/ kontaktpersoner hittar du på följande sida.
Läs mer »
Rekommendationer & riktlinjer
Riksföreningen deltar i och initierar framtagande av olika typer av Rekommendationer och Riktlinjer, här fins info!
Läs mer »
Kompetensbeskrivning
Riksföreningen för anestesi och intensivvårdssjuksköterskor har utarbetat kompetensbeskrivningar för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor
Läs mer »
Internationella samarbeten
Riksföreningen för anestesi och intensivvårdssjuksköterskor representeras vid flera internationella organisationer både i Norden, Europa och övriga världen.
Läs mer »

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH