Bli medlem

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I RF ANIVA

Varför ska Du bli medlem?
Som medlem bidrar du till vårt arbete med att med att främja kvalitet, säkerhet, utbildning, livslångt lärande samt forskning och utveckling inom just anestesi, intensivvård och postoperativ vård! Tillsammans stärker vi specialistsjuksköterskans profession inom anestesi, intensiv- och postoperativ vård för att säkerställa och förbättra vården för patienter och närstående genom ett personcentrerat förhållningssätt.

Som medlem får Du:

  • Tidskriften AnIva Ventilen fyra gånger per år
  • En kontaktväg för dina frågor och funderingar
  • Möjlighet att skapa kontaktnät såväl nationellt och internationellt
  • Reducerad avgift på vår kongress SFAI & AnIva-veckan
  • Delta på våra medlemsaktiviteter
  • Tillgång till exklusivt material genom inlogg på vård medlemssida (obs under uppbyggnad)
  • Möjlighet att söka medlemsstipendium och forskningsstipendium

Genom Ditt medlemskap i Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård stärker vi vår profession! Om Du har några frågor kontakta vårt kansli på: kansli(AT)aniva.se

Kostnad

350 kronor per kalenderår för ordinarie medlem
175 kronor för dig som är pensionär
GRATIS för dig som är student inom någon av specialistutbildningarna anestesi eller intensivvård. Du ska styrka att du är student genom att maila dokument som påvisar registrering vid någon av specialistutbildningar till medlemsansvarig(AT)aniva.se Du har 30 dagar på dig att skicka dokumenten.

Genom att bli medlem i Rf AnIva accepterar du hanteringen av dina personuppgifter som sker enl. GDPR. Mer information om vår hantering av personuppgifter finner du här: Hantering av personuppgifter enl. GDPR


Mer om medlemssystemet

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH