Kongresser

Kongresser
Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård arrangerar sedan år 2021 kongressen SFAI & AnIva-veckan tillsammans med Svensk förening för Anestesi och Intensivvård. Genom att tillsammans anordna en kongress främjas det tvärprofessionella förhållningssättet och kunskapsutbyte mellan våra professioner möjliggörs. I grunden arbetar vi mot samma mål - bättre vård för våra patienter - och det målet når vi genom att arbeta tillsammans. Tidigare hade våra föreningar enskilda kongresser men eftersom konceptet varit mycket uppskattat av såväl deltagare som anordnare har vi beslutat att fortsätta med den gemensamma kongressen SFAI & AnIva-veckan!

Kommande kongress äger rum i Helsingborg, välkomna!

Mer info om SFAI & AnIva-veckan

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH