Medlemskap

Medlemskap

Riksföreningen för anestesi och intensivvård bildades 1962 och är en intresseförening för specialistsjuksköterskor som i huvudsak är verksamma inom anestesi och intensivvård, samt närliggande verksamhetsområden.

Riksföreningens mål är att främja utbildning, forskning och utveckling inom vårt yrkesområde och förmedla detta till medlemmarna.

Riksföreningen arbetar med aktuella professionsfrågor.

Sedan 1993 har riksföreningen ett eget medlemsregister.

Som medlem får du:

AnIva Ventilen
Medlemstidningen AnIva Ventilen utges fyra gånger per år. Mer info om Ventilen här.

IFNA, EfCCNa, NOSAM, ICPAN och WfCCN
Som medlem deltar du både i nordiska och internationella nätverk som: International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA), European federation of Critical Nursing associations, (EfCCNa), Nordisk Samarbetsorganisation för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor (NOSAM), International Collaboration of PeriAnaesthesia Nurses (ICPAN) och World Federation of Critical Care Nurses (WFCCN)

Kongresser
I samarbete med SFAI anordnas gemensamt SFAI & AnIva-veckan årligen under hösten.

Stipendier
För Riksföreningens medlemmar finns det stipendier att söka. Forskningsstipendium delas ut på höstkongressen. Rese- och fortbildningsstipendiet delas ut två gånger per år.
Ansökningsformulär finns här.

Medlemsavgift 350kr

Rabatterat pris för studenter under specialistutbildning och pensionärer: 175kr

Betalning

AnIva medlemskap gäller per kalenderår. Inbetalning fram till och med söndagen i vecka 50 räknas till innevarande år. Därefter räknas det som en inbetalning för nästkommande medlemsår.
Du kan betala med kreditkort, SWISH eller Plusgiro (62 47 54-8). Följ länken för att påbörja ditt medlemskap.

Mer instruktioner får du om du loggar in på din medlemssida.

Genom Ditt medlemskap i Riksföreningen för anestesi och intensivvård stärker vi vår profession!

Kontakt

Kontakta Hilda och Lotta på vårt kansli om du har några frågor
kansli(AT)aniva.se 040 25 85 50.

Medlemsansvarig: Per Enlöf, Per.enlof(AT)aniva.se

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH