Nätverk

Nätverk

Samarbete med nätverk

Anestesi- och Intensivvård är en komplex verksamhet. För att på ett så effektivt och bra sätt som möjligt kunna verka inom olika delar av området samarbetar vi med andra nätverk. Dessa nätverk har olika grad av anknytning till Riksföreningen.

[divider] [/divider]

Nätverket för postoperativ vård

 

[divider] [/divider]

Nätverket för disputerade sjuksköterskor inom intensivvård

[divider] [/divider]

Nätverket för disputerade anestesi- och operationssjuksköterskor inom perioperativ omvårdnad

 [divider] [/divider]

Donationsansvariga sjuksköterskor

Folder: Organdonation: Intensivvårdens ansvar
SFAIs riktlinjer för donation av vävnader och organ

 

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH