Nordiskt samarbete inom anestesi och intensivvård

Nordiskt samarbete inom anestesi och intensivvård

NOSAM är ett samarbetsorgan för specialistföreningarna för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor i de nordiska länderna.

Syftet med NOSAM är att främja samarbetet mellan anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor i de nordiska länderna. NOSAM ska vara ett forum för diskussion av professionsspecifika och organisatoriska frågor. Information om aktuell forskning och utveckling sprids mellan de nordiska länderna. NOSAM strävar efter att säkerställa hög kvalitet i pedagogiska program samt harmonisera nationella program för att uppnå jämförbarhet mellan de olika länderna.

Vart tredje-fjärde år arrangeras en nordisk kongress NOKIAS. Ansvaret för att arrangera NOKIAS sker i turordning mellan länderna. Nästkommande NOKIAS kommer var i Reykjavik på Island 2020.

NOSAM arbetet sker på distans samt vid ett samarbetsmöte en gång per år. Nordiska samarbetsmötena och de nordiska kongresserna hålls företrädesevis på de nordiska språken.

Minnesanteckningar NOSAM Stockholm 2016

Rapport från NOSAM mötet i Århus 2015

Rapport från nosam-mote-april-2016

Föreningar som är med i samarbetet är:

  • Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård, Sverige

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH