Ny i AnIva

NY I ANIVA

Ett råd som driver frågor som berör specialistsjuksköterskor inom anestesi och intensivvård när de är nya inom specialiteten.

Syftet är att skapa mötesplatser där medlemmar kan diskutera framtidsfrågor, skapa nätverk och få inflytande i professionernas utveckling genom att bevaka och bejaka de frågor som är viktiga för framtidens anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor. Visionen är att ge medlemmar som är nya inom specialiteten en möjlighet att påverka riksföreningens framtida arbete. Tidigare projekt har varit att bland annat kartlägga vilka för mentorskapsprogram som finns nationellt för nya anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor.

Rådet rekryterar årligen sjuksköterskor under specialistutbildning i anestesi eller intensivvård. I nuläget finns inga medlemmar i rådet, är du intresserad av att bevaka och driva frågor som främst berör nya inom professionen? Kontakta Per Enlöf (per.enlof@aniva.se) och berätta vilken om är DIN viktigaste framtidsfråga?

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH