Rådet för chef och ledarskap

Rådet för chef och ledarskap (#chefsrådet)

Rådet ska ge möjlighet till kollegialt utbyte, mentorskap och omvärldsbevakning inom professionen och skapa förståelse för medverkan och nyttan av chefers engagemang i Riksföreningen. Rådet skapar mötesplatser för utbyte av erfarenhet och aktuella frågor. Exempel på mötesplatser kan vara seminariedagar och digitala forum. Samarbeta med medlemstidningen AnIva Ventilen och aktuella nätverk i bevakning av området ledarskap. I uppdraget ingår också att aktivt bidra med programinnehåll till AnIva höstkongress, där två av rådets medlemmar förväntas att medverka.

Kontakt: chefsradet@aniva.se

  • Helena Roos (rådsledare)
  • Helen Berthelsson

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH