Rådet för chef och ledarskap

RÅDET FÖR CHEF OCH LEDARSKAP

Rådet ska ge möjlighet till kollegialt utbyte, mentorskap och omvärldsbevakning inom professionen och skapa förståelse för medverkan och nyttan av chefers engagemang i Riksföreningen. Rådet skapar mötesplatser för utbyte av erfarenhet och aktuella frågor. Exempel på mötesplatser kan vara seminariedagar och digitala forum. Samarbeta med medlemstidningen AnIva Ventilen och aktuella nätverk i bevakning av området ledarskap. I uppdraget ingår också att aktivt bidra med programinnehåll till AnIva höstkongress, där två av rådets medlemmar förväntas att medverka.

Kontakt: chefsradet@aniva.se

Rådet för chef och ledarskap är för närvarande vilande. Är du intresserad av att driva frågor inom området?

Tveka inte att kontakta martin.jarl@aniva.se

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH