Rådet för forskning och utveckling

RÅDET FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING

Forsknings- och utvecklingsrådet är en expertgrupp inom området som arbetar utifrån ett omvårdnadsperspektiv i ett tvärprofessionellt sammanhang. Rådet bevakar forsknings- och utvecklingsfrågor och verkar för spridning av kunskap och information till medlemmarna t.ex. via tidningen Ventilen och föreningens kongresser.

Kontakt: forskningsradet@aniva.se

  • Eva Åkerman (rådsledare) PhD, Universitetssjuksköterska, Omvårdnadsansvarig, PMI FO Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset.
  • Pether Jildenstål, Docent, Universitetsslektor, Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet
  • Eva Joelsson-Alm PhD, intensivvårdssjuksköterska, VO Anestesi och Intensivvård, Södersjukhuset
Eva Åkerman och Eva Joelsson-Alm på planeringsdagarna 2022

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH