Rådet för forskning och utveckling

RÅDET FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING

- Medlemmar -

Eva Åkerman (rådsledare)

Intensivvårdssjuksköterska

PhD, universitetslektor, Karolinska Universitetssjukhuset.

Eva Joelsson-Alm

Intensivvårdssjuksköterska

PhD, docent vid Karolinska Institutet, universitetssjuksköterska

VD Anestesi och Intensivvård, Södersjukhuset

Maria Jaensson

Anestesisjuksköterska

PhD, Docent, Excellent lärare, universitetslektor, Örebro Universitet

Andreas Nilsson

Anestesisjuksköterska

Lektor, Linköpings Universitet

Kliniskt verksam på Linköpings Universitetssjukhus.

forskningsradet@aniva.se

Forsknings- och utvecklingsrådet är en expertgrupp inom området som arbetar utifrån ett omvårdnadsperspektiv i ett tvärprofessionellt sammanhang. Rådet bevakar forsknings- och utvecklingsfrågor och verkar för spridning av kunskap och information till medlemmarna t.ex. via tidningen Ventilen och föreningens kongresser.

från vä: Andreas Nilsson, Maria Jaenson, Eva Åkerman, Eva Joelsson-Alm

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH