Rådet för postoperativ vård

RÅDET FÖR POSTOPERATIV VÅRD

I bild, från vänster: Sara Lyckner, Karuna Dahlberg , Lenita Lindgren och Erika Axelsson.

Rådet för postoperativ vård bildades 2018 med syftet att synliggöra den postoperativa vården i Sverige samt att kunna bidra med kunskap och erfarenhet kring den perioperativa patienten till bl.a. RF ANIVA. Vi strävar efter att utveckla den postoperativa vården mot att bli mer personcentrerad och att identifiera PREM och PROM relevanta för vår verksamhet. Vi samverkar med andra föreningar som är involverade i den perioperativa patientens vård, både i Sverige och utomlands.

Kontakt: postoperativaradet@aniva.se

  • Erika Axelsson (rådsledare), Leg. Sjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom intensivvård.Vårdenhetschef Operation och UVA, NÄL, NU sjukvården
  • Lenita Lindgren, Leg. Sjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom intensivvård. Forsknings- och vårdutvecklare, Centrum för Anestesi, Operation och Intensivvård, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Lektor, Medicine Dr, Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet
  • Sara Lyckner, Leg. Sjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom intensivvård, Verksamhetsutvecklare, Koordinator SPOR, Anestesikliniken, Mälarsjukhuset
  • Karuna Dahlberg, PhD, Specialistsjuksköterska inom intensivvård, Biträdande lektor Örebro universitet.

RÅDETS REKOMMENDERADE LÄSNING

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH