Rådet för postoperativ vård

Från vänster: Karuna Dahlberg, Erika Axelsson, Sandra Månsson och Sara Lyckner

Rådet för postoperativ vård (#postoperativarådet)

Rådet för postoperativ vård bildades 2018 med syftet att synliggöra den postoperativa vården i Sverige samt att kunna bidra med kunskap och erfarenhet kring den perioperativa patienten till bl.a. RF ANIVA. Vi strävar efter att utveckla den postoperativa vården mot att bli mer personcentrerad och att identifiera PREM och PROM relevanta för vår verksamhet. Vi samverkar med andra föreningar som är involverade i den perioperativa patientens vård, både i Sverige och utomlands.

Kontakt: postoperativaradet@aniva.se

  • Erika Axelsson (rådsledare), Leg. Sjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom intensivvård.Vårdenhetschef Operation och UVA, NÄL, NU sjukvården
  • Lenita Lindgren, Leg. Sjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom intensivvård. Forsknings- och vårdutvecklare, Centrum för Anestesi, Operation och Intensivvård, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Lektor, Medicine Dr, Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet
  • Magnus Flodberg, Leg. Sjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom intensivvård Vårdenhetschef Funktionsområde Pre- och Postoperativ vård samt smärtvård, Solna. Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
  • Sara Lyckner, Leg. Sjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom intensivvård, Verksamhetsutvecklare, Koordinator SPOR, Anestesikliniken, Mälarsjukhuset
  • Karuna Dahlberg, PhD, Specialistsjuksköterska inom intensivvård, Biträdande lektor Örebro universitet.
  • Sandra Månsson, Specialistsjuksköterska inom intensivvård, Sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor, Svensk sjuksköterskeförening

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH