Rådet för postoperativ vård

RÅDET FÖR POSTOPERATIV VÅRD

Rådet för postoperativ vård bildades 2018 med syftet att synliggöra den postoperativa vården i Sverige samt att kunna bidra med kunskap och erfarenhet kring den perioperativa patienten till bl.a. RF ANIVA. Vi strävar efter att utveckla den postoperativa vården mot att bli mer personcentrerad och att identifiera PREM och PROM relevanta för vår verksamhet. Vi samverkar med andra föreningar som är involverade i den perioperativa patientens vård, både i Sverige och utomlands.

I bild, från vänster: Sara Lyckner, Karuna Dahlberg , Lenita Lindgren och Erika Axelsson.

- Medlemmar -

Karuna Dahlberg (rådsledare)

Intensivvårdssjuksköterska

Biträdande lektor Örebro universitet.

Lenita Lindgren

Intensivvårdssjuksköterska

Forsknings- och vårdutvecklare, Centrum för Anestesi, Operation och Intensivvård, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå,
Lektor, Medicine Dr, Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet

Sara Lyckner

Intensivvårdssjuksköterska

Verksamhetsutvecklare, koordinator SPOR, anestesikliniken, Mälarsjukhuset

Postop-rdet@aniva.se

RÅDETS REKOMMENDERADE LÄSNING

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH