Rådet för utbildning

Rådet för utbildning (#utbildningsrådet)

Utbildningsrådet inom Riksföreningen är ett forum för nationell samverkan kring utbildning och kompetensfrågor inom anestesi och intensivvård.

Den består av en expertgrupp som arbetar med kompetensfrågor inom högskolor och universitet eller på intensiv och anestesiavdelningar i Sverige. I uppdraget ingår att bevaka och besvara inkomna remisser som rör området. Vi samverkar med styrelsen för Riksföreningen och är även aktiva inom olika nationella och internationella organisationer.

Kontakt: utbildningsradet@aniva.se

  • Susanna Ågren (rådsledare) Intensivvårdssjuksköterska, lektor
  • Janet Mattsson, intensivvårdssjuksköterska, lektor
  • Ingrid Gustavsson. Anetstesisjuksköterka
  • Ingrid Bing Andersson, Anestesisjuksköterska
  • Hanna Sundblad, Anestesisjuksköterska
  • Ulrica Strömbäck, Specialistsjuksköterska akutsjukvård, lektor

Senaste nytt från utbildningsrådet:

Att handleda i klinisk verksamhet har sina utmaningar, studenter ska utbildas samtidigt som det är full verksamhet. Följ utbildningsrådets intervjuserie och låt dig inspireras av hur några verksamheter, utbildningsansvariga och handledare tagit sig an utmaningen.

Handleder du i kliniken? Eller är nyfiken på att bli handledare?

I denna intervju möter du huvudhandledaren Yvette, specialistsjuksköterska inom intensivvård och verksam på intensivvårdsavdelningen Vinnige sjukhus.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH