Medlemsstipendium

MEDLEMSSTIPENDIUM

Riksföreningen för Anestesi och Intensivvårds medlemsstipendium kan sökas av medlemmar inom anestesi, intensivvård, postoperativ vård samt inom närliggande verksamhetsområden. Stipendiet syftar till att stödja medlemmar att utveckla omvårdnaden inom verksamhetsområdet och kan sökas för:

fortbildning genom deltagande i kurs, kongress eller seminarier
studiebesök eller andra kostnader i samband med förbättringsarbete, utvecklings- och forskningsprojekt
arrangemang på sin enhet för aktiviteter som t.ex. att täcka kostnader för föreläsare, studiebesök och litteratur

Nyvunnen kunskap och erfarenhet förmedlas till Rf AnIvas medlemmar och till stipendiatens egen klinik eller motsvarande.

Anslag beviljas inte för:
sociala aktiviteter och förtäring
ersättning vid förlorad lön

Legitimerad sjuksköterska som är medlem i Rf AnIva sedan minst ett år (ej studerandemedlem eller pensionärsmedlem) kan ansöka om stipendiet.
Rf AnIva:s medlemsstipendium delas ut vid två tillfällen per år, med sista ansökningsdag 30 mars och 30 september. Vid varje tillfälle kan en eller flera stipendiater utses. Detta kan innebära att hela kostnaden inte täcks av stipendiet. Då en större summa söks för att aktivitet ska kunna genomföras (>7500 kr) krävs förslag till kompletterande finansiering. Detta för att garantera att aktiviteten kan genomföras. Stipendiet kan inte sökas retroaktivt

Ansökan:
Använd ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna i datorn.
Ansökan skickas in till funktionsbrevlådan till: medlemsstipendium@aniva.se
Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 mars eller 30 september. Ange vilket ansökningstillfälle som avses. Beslut om tilldelning tas endast i samband med ansökningstillfället.
Ansökan måste vara komplett ifylld i den skrivbara ansökningsblanketten och lämnats i tid för att beaktas. Underlag som styrker ansökan ska bifogas.

Styrelsen utser stipendiater och stipendiets storlek. Erhållet stipendium är personligt och kan inte överlåtas. Styrelsens beslut kan inte överklagas.
Besked om stipendium meddelas via mail.

Utbetalning av stipendiet sker efter att redovisning tillsammans med scannade originalkvitton som skickats till medlemsstipendium@aniva.se. Använd redovisningsblanketten på hemsidan. Redovisningen skickas senast ett år efter tilldelning av stipendiet.

Återkoppling:
Med stipendiet följer en uppmaning att stipendiaten delger sina nya kunskaper och erfarenheter till sin klinik eller motsvarande. En skriftlig redogörelse skickas till medlemsstipendium@aniva.se för publicering i Ventilen och/eller på hemsidan.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH