Medlemsstipendium

Riksföreningen för anestesi och intensivvårds (Rf AnIva) stipendium för Medlemsaktivitet kan sökas av medlemmar för arrangemang på sin enhet inom verksamhetsområdet anestesi, intensivvård och/eller närliggande verksamhetsområden. Stipendiet kan sökas för aktiviteter som t.ex. att täcka kostnader för föreläsare, studiebesök och litteratur med syfte att utveckla omvårdnad inom verksamhetsområdet anestesi och intensivvård och/eller närliggande verksamhetsområden.

Anslag beviljas inte för sociala aktiviteter och förtäring eller ersättning vid förlorad lön. Stipendiet kan inte sökas retroaktivt.

Legitimerad sjuksköterska som är medlem i (Rf AnIva) sedan minst ett år (ej studerandemedlem eller pensionär) kan ansöka om stipendium.

Medlemsaktivitetsstipendium delas ut vid två tillfällen per år, med sista ansökningsdag 30 mars och 30 september. Vid varje tillfälle kan en eller flera stipendiater utses. Detta innebär att hela kostnaden inte säkert täcks av stipendiet. Då en större summa söks för att aktivitet ska kunna genomföras (>7500 kr) krävs förslag till kompletterande finansiering. Detta för att garantera att aktiviteten kan genomföras.

Ansökan:
– Använd blanketten som du hittar på hemsidan och fyll i uppgifterna i datorn.
– Ansökan skickas som e-post till stipendium@aniva.se senast den 30 mars eller 30 september. – – Ange vilket ansökningstillfälle som avses. Beslut om tilldelning tas endast i sambandmed ansökningstillfället.
– Ansökan måste vara komplett ifylld i den skrivbara ansökningsblanketten och lämnats in i tid för att beaktas. Underlag som styrker ansökan ska bifogas.

Styrelsen utser stipendiater och stipendiets storlek, beslutet kan inte överklagas. Besked om stipendium meddelas via mail.
Utbetalning av stipendiet sker efter att redovisning tillsammans med scannade originalkvitto skickats till stipendium@aniva.se. Använd redovisningsblanketten som du hittar på hemsidan.

 

Återkoppling:
Med stipendiet följer en uppmaning att stipendiaten delger sina nya kunskaper och erfarenheter till sin klinik eller motsvarande. En skriftlig redogörelse skall skickas till stipendium@aniva.se för publicering i Ventilen och/eller på hemsidan

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH