Tidigare stipendiater

TIDIGARE STIPENDIATER

- Tilldelade hösten 2022 -

null

Sara Åkerman

Intensivvårdssjuksköterska

Tilldelades 10.000kr som bidrag till kostnaden för föreläsaren Camilla Ström i samband med en nätverksträff för uppföljningsmottagningar i april 2023. Uppföljningsmottagningarna arbetar med stödja patienter och närstående efter intensivvård och genom nätverksträffarna får de möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter kring arbetet. Syftet med att lyssna till Camilla Ström, som själv varit intensivvårdspatient, är att kombinera aktuell forskning med patientberättelse och skapa forum för reflektion och inspiration.

null

Josefin Lundström

Anestesisjuksköterska

Erhöll stipendium för att åkte till Senegal för att arbeta som volontär på Mercy ships. Där kommer hon vara en del av operationsteamet, bidra i det dagliga arbetet på operationsavdelningen samt främja kompetensutveckling genom mentorskap och handledning av lokala anestesisjuksköterskor och läkare. För att genomföra resan tilldelas den ansökta summan på 7500kr för att bidra till kostnaden för volontäravgift och flygbiljett.

null

Ulrika Olsson

Intensivvårdssjuksköterska

Tilldelades 10.000kr som bidrag till kostnaden för föreläsaren Camilla Ström i samband med en nätverksträff för uppföljningsmottagningar i april 2023. Uppföljningsmottagningarna arbetar med stödja patienter och närstående efter intensivvård och genom nätverksträffarna får de möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter kring arbetet. Syftet med att lyssna till Camilla Ström, som själv varit intensivvårdspatient, är att kombinera aktuell forskning med patientberättelse och skapa forum för reflektion och inspiration.

- Tilldelade hösten 2021 -

Johanna Sjöberg

Anestesisjuksköterska

Tilldelades 3000kr för språkgranskning av manuskript för hennes masteruppsats vars resultat ämnas att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Susanne Knutsson

Intensivvårdssjuksköterska

Tilldelades 3800kr för fortbildning och utveckling genom deltagande på kongressen Caring in a changing world – The 4th International NCCS & EACS Conference, 2022 på Mälardalens Universitet.
Hon ämnar att presentera sitt abstract på sin forskning inom området barn som närstående på IVA.

Emilia Wedin

Intensivvårdssjuksköterska

Tilldelades 4000kr för omkostnader av litteratur och publicering av sin forskning kring intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att kommunicera, informera och stödja närstående till intensivvårdspatienter under covid-19 pandemin.

Camilla Brodin

Intensivvårdssjuksköterska

Tilldelades 5000kr för kostnader av föreläsare inom kommunikation i samband med utbildning för verksamhetens personal. Syftet är att öka personalens kunskap om föräldrar i kris och hur de ska stöttas genom olika vårdprocesser.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH