Nationella projekt

Nationella projekt

Riksföreningen medverkar och har representanter i nationella projekt som leder till ökad kvalitet och patientsäkerhet i svensk anestesi- och intensivvård. Mer information och våra representanter/ kontaktpersoner hittar du på denna sida.

Uppdragsgivare

Nationella projekt, aktivitet

Svensk sjuksköterskeförening Stark för kirurgi- Stark för livet
Levnadsvanor inför operation
Riksföreningen representeras av May-Lena Färnert, anestesisjuksköterska Karolinska Universitetssjukhuset
Patientförsäkringen, LÖF PRISS (protesrelaterade infektioner skall stoppas)
STYRGRUPP: May-Lena Färnert, anestesisjuksköterska Karolinska Universitetssjukhuset
Mer information »
Patientförsäkringen, LÖF Säker Traumavård:
STYRGRUPP: Lena Jansson, Anestesisjuksköterska, Traumaregistrator, AN/OP/IV.A-kliniken, Akut och raumaenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mer information »
Patientförsäkringen, LÖF Säker Traumavård:
RF AnIva har flera representanter som revisorer i projektet
Mer information »
Svensk förening för
Anestesi och Intensivvård, SFAI
SPOR, Svenska perioperativ register
STYRGRUPP: Hans Gren
Mer information »
Svensk förening för
Anestesi och Intensivvård, SFAI
SPOR – postoperativ grupp, grunddata set och utveckla en separat postoperativ tilläggsmodul.
Sara Lyckner, Intensivvårdssjuksköterska, postoperativ enheten, Eskilstuna
LÖF Säker sepsis
STYRGRUPP: Martin Spångfors,
intensivvårdssjuksköterska, doktorand, Kristianstad
Projektstart feb 2018
Mer information »
Vävnadsrådet / SKL DCD-projektet (Donation by Circulatory Death)
STYRGRUPP: Catarina Tingsvik, intensivvårdssjuksköterska, doktorand, Intensivvårdsavd. Ryhov, Jönköping
Mer information »
SIR Svenska Intensivvårdsregistret
och SFAI, Svensk förening för
Anestesi och Intensivvård
Kvalitetsindikatorer för omvårdnad inom Intensivvård
Ann-Charlott Falk

Avslutade projekt:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH