Vi ställer oss bakom SSF uttalande – VI ANGER INTE

Svensk sjuksköterskeförening har publicerat ett uttalande angående regeringens förslag om anmälningsplikt som innebär att offentligt anställda ska rapportera papperslösa till migrationsverket och polisen.

Detta förslag strider mot Sjuksköterskornas internationella etiska kod som som utfår från FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

Läs Svensk sjuksköterskeförenings uttalande i sin helhet här: Informationsplikt –

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH