Webbinarium : Hur ska vi arbeta med etik i praktiken?

VÄLKOMNA att delta på webbinarium den 6 mars kl. 14:30-15:30!

Denna gång är det vårt nystartade Etikråd som står som presentatörer och de kommer fokusera på hur vi ska arbeta med etik i praktiken samt presentera verktyg för etikarbete. ICN’s etiska kod har nyligen reviderats så har därmed har även vår Värdegrund för omvårdnad behövt en uppdatering!

Nytt medlemssystem och MEDLEMSSIDOR under 2024

Anledningen till att vi ännu inte har sänt ut inbetalning för det nya medlemsåret 2024 är för att ett byte av medlemssystem håller på att ske. Men ni har inget att frukta – ni som är medlemmar sedan tidigare kommer flyttas över till det nya medlemssystemet och information om inbetalning kommer skickas ut så snart allting är klappat och klart! 

Stipendiater HT -23 utsedda!

Två gånger per år delar vi ut medlemsstipendium med syfte att att stödja medlemmar till att utveckla omvårdnaden inom våra verksamhetsområden.

Fanny Larsson, anestesisjuksköterska, Luleå tekniska universitet, tilldelas 5,000 SEK för deltagande och presentation av abstract på Nordic conference in Nursing, Reykajvik, Island.

Anne Flodén, intensivvårdssjuksköterska,

Medlemsstipendiat VT-23 Anna Drakenberg

Anna Drakenberg tilldelade vårt medlemsstipendium under våren för att kunna delta på kongressen Nordic Conference in Nursing practice. Under kongressen har Anna delgett sina forskningsresultat från de två delstudier som ingår i hennes forskningsprojekt om ”Familjecentrerad vård inom öppen hjärtkirurgi”. 

Konferensen arrangerade på Island, i Reykjavík, 2-4 oktober. Huvudtemat var ”Methods and Networks for the future”. 

Årets avhandling utsedd

Som en del i Rf AnIvas vision att uppmärksamma och sprida forskning inom våra yrkesprofessioner utses årets avhandling av rådet för forskning och utveckling. 
Av de som nominerades tills årets avhandling var det Jonas Karlsson, högskolan i Borås, med sin forskning fick pris för sitt arbete.
Titel på avhandlingen:
Interhospital intensive care unit-to-unit transfers: The perspectives of patients,

Vi ställer oss bakom SSF uttalande – VI ANGER INTE

Svensk sjuksköterskeförening har publicerat ett uttalande angående regeringens förslag om anmälningsplikt som innebär att offentligt anställda ska rapportera papperslösa till migrationsverket och polisen.

Detta förslag strider mot Sjuksköterskornas internationella etiska kod som som utfår från FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

Läs Svensk sjuksköterskeförenings uttalande i sin helhet här: Informationsplikt –

Vinnarna av årets bästa uppsats 2022 utsedda

Examensarbete specialistutbildning intensivvård – Vinnare är Lunds universitet; Andreas Hellmark och Ludvik Niklasson. Handledare: Martin Spångfors

Motivering:
Examensarbetet lyfter blicken och undersöker återinläggning på IVA genom att lyfta vikten av evidensbaserade bedömningsunderlag. Arbetet har fångat ett perspektiv som inte lyfts fram i tillräcklig omfattning, samt använt en komplex analys som lyfter arbetet.

Nominera till årets avhandling!

Riktlinjer för nominering och bedömning av

Årets avhandling

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma en avhandling som är särskilt förtjänstfull inom anestesi, intensivvård eller postoperativ vård.

Författaren till avhandlingen ska vara medlem i Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård. Däremot får den som försvarat sin avhandling under året samt dennes handledare inte nominera den egna avhandlingen.

Nominera examensarbeten för utmärkelse bästa uppsats 2022!

Fram till och med 28 februari kan du som verksam inom ett lärosäte nominera examensarbeten på magisternivå skrivna inom utbildningen för specialistsjuksköterskor inom anestesi eller intensivvård. Uppsatsen ska vara väl genomförd och skriven under 2022.

Pris tilldelas till både bästa uppsats inom anestesi och bästa uppsats inom intensivvård. Som pris får vinnarna kostnadsfritt deltagande på kongressen SFAI&AnIva-veckan i Umeå den 20-22/9-2023 inkl.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH