Tilldelning av stipendier våren 2024

Beslut har fattats att tilldela stipendium till: 

Anna Alvarsson, intensivvårdssjuksköterska, ECMO-centrum, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska, Solna: Tilldelas 4260kr för deltatagande i EuroELSO 2024, Krakow, Polen.  

Gunilla Malmborg, intensivvårdssjuksköterska, NIVA, Perioperativ medicin och intensivvård, Karolinska universitetssjukhuset, Solna: tilldelas 3300kr för deltagande vid Scandinavian Neurosurgical Society 2024, Aalborg, Danmark. 

Maria Henricson,

Nominera till Årets avhandlaing

Rf. AnIva tilldelar årligen pris för årets avhandling. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma en avhandling som är särskilt förtjänstfull inom anestesi, intensivvård eller postoperativ vård. Pristagaren kommer få presentera sin forskning under SFAI&AnIva-veckan i Helsingborg den 18-20 september 2024. Priset inkluderar kostnaden för deltagande under dagen då presentationen sker, resa t/r samt boende en natt om behov föreligger.

Svara på vår medlemsenkät!

Vi vill fortsätta undersöka specialistsjuksköterskors förutsättningar för god vård och god arbetsmiljö inom våra verksamhetsområden. Årets enkäten som skickats ut till våra medlemmar berör även den nya arbetstidslagen AB§13.
Dina svar är viktiga för att vi över tid ska kunna följa specialistsjuksköterskors arbetssituation, vårdkvalitet, patientsäkerhet och fortbildning.
Har du inte sett mailet i din inkorg?

Webbinarium : Hur ska vi arbeta med etik i praktiken?

VÄLKOMNA att delta på webbinarium den 6 mars kl. 14:30-15:30!

Denna gång är det vårt nystartade Etikråd som står som presentatörer och de kommer fokusera på hur vi ska arbeta med etik i praktiken samt presentera verktyg för etikarbete. ICN’s etiska kod har nyligen reviderats så har därmed har även vår Värdegrund för omvårdnad behövt en uppdatering!

Nytt medlemssystem och MEDLEMSSIDOR under 2024

Anledningen till att vi ännu inte har sänt ut inbetalning för det nya medlemsåret 2024 är för att ett byte av medlemssystem håller på att ske. Men ni har inget att frukta – ni som är medlemmar sedan tidigare kommer flyttas över till det nya medlemssystemet och information om inbetalning kommer skickas ut så snart allting är klappat och klart! 

Stipendiater HT -23 utsedda!

Två gånger per år delar vi ut medlemsstipendium med syfte att att stödja medlemmar till att utveckla omvårdnaden inom våra verksamhetsområden.

Fanny Larsson, anestesisjuksköterska, Luleå tekniska universitet, tilldelas 5,000 SEK för deltagande och presentation av abstract på Nordic conference in Nursing, Reykajvik, Island.

Anne Flodén, intensivvårdssjuksköterska,

Medlemsstipendiat VT-23 Anna Drakenberg

Anna Drakenberg tilldelade vårt medlemsstipendium under våren för att kunna delta på kongressen Nordic Conference in Nursing practice. Under kongressen har Anna delgett sina forskningsresultat från de två delstudier som ingår i hennes forskningsprojekt om ”Familjecentrerad vård inom öppen hjärtkirurgi”. 

Konferensen arrangerade på Island, i Reykjavík, 2-4 oktober. Huvudtemat var ”Methods and Networks for the future”. 

Årets avhandling utsedd

Som en del i Rf AnIvas vision att uppmärksamma och sprida forskning inom våra yrkesprofessioner utses årets avhandling av rådet för forskning och utveckling. 
Av de som nominerades tills årets avhandling var det Jonas Karlsson, högskolan i Borås, med sin forskning fick pris för sitt arbete.
Titel på avhandlingen:
Interhospital intensive care unit-to-unit transfers: The perspectives of patients,

Vi ställer oss bakom SSF uttalande – VI ANGER INTE

Svensk sjuksköterskeförening har publicerat ett uttalande angående regeringens förslag om anmälningsplikt som innebär att offentligt anställda ska rapportera papperslösa till migrationsverket och polisen.

Detta förslag strider mot Sjuksköterskornas internationella etiska kod som som utfår från FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

Läs Svensk sjuksköterskeförenings uttalande i sin helhet här: Informationsplikt –

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH