AnIva’s medlemmar bidrar till att hjälpa människor på flykt

Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård skänker en krona per medlem till Röda Korset för hjälp till människor på flykt. Bidrag som bland annat går till akut nödhjälp, tak över huvudet och sjukvård.

Vi uppmanar våra medlemmar, samarbetspartners och sponsorer att stödja organisationer som hjälper människor i nöd.

Tackbrev från Röda Korset 2015

Det är viktigt att vi sjuksköterskor tillsammans som profession bidrar till människors rätt till hälsa och värnar mänskliga rättigheter. Detta gäller särskilt medmänniskor som befinner sig i nödsituationer. Det är en del i sjuksköterskans etiska kod att hjälpa människor, visa medkänsla samt verka för jämlikhet när det gäller fördelningen av resurser, tillgång till hälso- och sjukvård och andra vård- och omsorgstjänster.

Mer information om Röda Korsets hjälpverksamhet
Mer om ICN etiska kod och hjälparbete

Om författaren:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH