Årsmötet 2016

Vid årsmötet i maj som hölls i samband med kongressen i Kalmar valdes Helen Berthelson till ny ordförande i föreningen. Även två nya styrelseledamöter valdes. Läs mer om dem här!

 Ordförande: Helén Berthelson

”Jag har jobbat som sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård sedan 2004 och har undervisat en del vid Linné-universitetet i Växjö. Jag har även läst till Master i integrerad hälsovetenskap. Nu jobbar jag som enhetschef på IVA i Kristianstad.
År 2011 fick jag uppdraget att vara med i redaktionen för AnIva Ventilen och sedan 2013 har jag varit chefredaktör, vilket jag inte ångrat. Det har varit mycket lärorikt och kreativt. Jag har knutit många nya kontakter och lärt känna så många trevliga människor.
Vad tänker jag om Riksföreningen och framtiden? Medlemmarna behöver involveras ännu mer i Riksföreningens arbete. Då kan våra professions-frågor bevakas och Rf kan vara en del i utvecklingen av anestesi- och intensivvård.Specialistutbildningar, deras innehåll och kompetens-frågor har aldrig varit mer viktiga och behöver bevakas av Riksföreningen. Jag vill även verka för att synliggöra Riksföreningen ännu mer och öka interaktionen med medlemmarna. Jag skulle även vilja utveckla samarbete med andra organisationer som SFAI och RF för Operationssjukvård.

Styrelseledamot Ing-Marie Larsson:

”Jag jobbar som specialistsjuksköterska på Centralintensiven, Akademiska sjukhuset och har gjort det sedan 90-talet. Jobbar sedan ett år även som lektor på Uppsala universitet där jag är kursansvarig för specialistutbildningen inom intensivvård. Jag disputerade 2014. Kombinationen av klinik, utbildning och forskning hoppas jag kommer vara till nytta när jag fått förtroendet att ingå i styrelsen för Riksföreningen. Mina målsättningar är att fortsätta med det arbete som Riksföreningen är engagerad inom, skapa intressanta och utvecklande kongresser och jobba för en stärkt profession.”

Styrelseledamot Elisabeth Winterås:

Jag är specialistsjuksköterska i anestesisjukvård och akutsjukvård sedan 2001.
Jag startade min sjuksköterskekarriär på Ludvika Lasarett 1984 och jobbade då på Akm/Iva.
1999-2000 gick jag specialistutbildningen på Örebro universitet. Som ny anestesisjuksköterska började jag jobba på C-Op i Falun och där blev jag kvar till 2014 då jag började på anestesin i Visby och där arbetar jag sedan dess.
2012-13 gick jag Fördjupningskurs i Anestesi i Linköping. Jag är HLR instruktör och arbetar aktivt med HLR verksamheten på Visby Lasarett tillsammans med en Iva-kollega.
Det ska bli spännande att arbeta med riksföreningen och att stärka / utveckla den profession som specialistsjuksköterskor i anestesi har. Jag tycker om nya utmaningar och hoppas kunna bidra med idéer och erfarenhet/ kunskap i mitt arbete som styrelseledamot i föreningen och att samverka med andra intressenter som rör vårdfrågor/ patientsäkerhet.

Om författaren:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH