Nationella Donationsmötet 2018

I januari ägde det nationella donationsmötet rum i Uppsala. Detta årliga möte har växt från att vara ett mindre nätverksmöte för donationsansvariga sjuksköterskor, till att numera samla alla professioner som på olika sätt arbetar med donationsfrågor. Rapport från mötet o mer finns att läsa!

Detta, det 8.e nationella donationsmötet, visar tydligt att donation av både organ och vävnader är en viktig del av hälso- och sjukvården och att det finns ett starkt engagemang hos den sjukvårdspersonal som arbetar inom detta område.

Formatet på det nationella donationsmötet har vuxit under de senaste åren. Mötet har gått från att samla ett litet nätverk donationsansvariga sjuksköterskor, till att idag samla donationsansvariga läkare, transplantationskoordinatorer, transplantationskirurger, vävnadssamordnare, samtyckesutredare, obduktionstekniker m.fl. Denna unika samling kompetenser, visar tydligt att donationsprocessen är komplex och kräver välfungerande logistik, djup kunskap och samverkan över professionsgränserna.

Allt tyder på att detta årliga möte fyller ett flertal viktiga funktioner för deltagarna – utöver att inhämta ny kunskap och skapa nätverk, bidrar mötet till att inspirera till fortsatt verksamhetsutveckling på hemmaplan.

NATIONELLT DONATIONSMÖTE 2018

Om författaren:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH