Samarbete i Norden, Europa och Världen

Samarbete i Norden, Europa och Världen

Nordiskt samarbete:

I det nordiska samarbetet ingår Sverige, Danmark, Norge, Finland, Färöarna och Island. De nordiska kontaktpersonerna träffas en gång per år för att utbyta erfarenheter och diskutera frågor av gemensamt intresse.
Läs mer.

Europeiskt samarbete:

Riksföreningen är medlem i EfCCNa (European federation of Critical Care Nursing associations), den europeiska föreningen för intensivvårdssjuksköterskor, som träffas två gånger per år. .
Läs mer.

Samarbete i världen:

Riksföreningen deltar även i det internationella samarbetet genom WFCCN (World Federation Critical Care Nursing) med kontaktperson. Riksföreningen är medlem i IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists) som träffas en gång per år och deltar vid internationella möten om så är möjligt. Förutom dessa möten uppehålls kontakterna via korrespondens
Läs mer

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH