Rese-och Fortbildningsstipendium hösten 2015

AnIva Rese- och Fortbildningsstipendium hösten 2015 har tilldelats Anne Flodén, Cecilia Andréll och Pär Wennberg. Grattis!

Anne Flodén, anestesisjuksköterska och klinisk forskare, Södra Älvsborgs sjukhus Borås: erhåller ett stipendium om 3200 kr.
Motivering: En väl genomförd ansökan. Anne avser att delta vid 13th Congress of the International Society for Organ Donation and Procurement som hålls i Seoul, Korea, den 17-20 oktober, 2015. Anne har fått tre ”oral presentations” godkända för presentation vid kongressen. Hennes presentationer kommer utgå från den forskning hon bedriver rörande IVA-sjuksköterskans inställning och attityder till organdonation och betydelsen av denna vid utredning av samtycke till organdonation.

– Cecilia Andréll, anestesisjuksköterska Skånes Universitetssjukhus i Lund: erhåller ett stipendium om 3500 kr
Motivering: En väl genomförd ansökan. Cecilia avser att delta i European Resuscitation Council’s riktlinjekonferens som hålls i Prag den 29-31 oktober 2015. Cecilia är doktorand vid Lunds Universitet och hennes forskningsområde är den röda tråden vid prehospitalt omhändertagande av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Vid kongressen vill hon ta del av de nyligen reviderade riktlinjer för hjärtstopp som kommer presenteras.

– Pär Wennberg, anestesisjuksköterska Ambulansen i Falköping/Tidaholm: erhåller 3100 kr
Motivering: En väl genomförd ansökan. Per avser att delta i Svenskt Smärtforum som hålls i Stockholm den 15-16 oktober 2015. Per kommer medverka med posterpresentation och presentera en studie rörande smärtbehandling till patienter med höftfraktur.

Om författaren:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH