Rese- och Fortbildningsstipendium Vår 2015

Vi har glädjen att meddela att Elisabeth Ohlsson och Isabell Fridh erhållit Riksföreningens Rese- och Fortbildningsstipendium våren 2015.

 • Elisabeth Ohlsson, anestesisjuksköterska Sahlgrenska Universitetssjukhuset, erhåller ett stipendium om 5000 kronor.
  Motivering: En väl genomförd ansökan. Elisabeth avser att deltaga vid kongressen ICPAN, International Conference for PeriAnaesthesia Nurses, som hålls i Köpenhamn september 2015.
  Elisabeth arbetar som anestesisjuksköterska på en preoperativ mottagning för narkosbedömningar. Hon har även varit engagerad i patientsäkerhetsarbetet ”Säker bukkirurgi”.
  Genom deltagande vid kongressen hoppas hon få mer kunskaper bland annat kring hur patienter på bästa sätt kan förberedas inför operation. Hon kommer även att presentera en poster om projektet ”Säker bukkirurgi”.

 

 • Isabell Fridh, lektor Högskolan i Borås, erhåller ett stipendium om 5000 kronor.
  Motivering: En väl genomförd ansökan. Isabell avser att delta i konferensen ”Complex Intervention Studies i Health” som hålls i Exeter, Storbritannien oktober 2015.
  Isabell arbetar som lektor vid Högskolan i Borås och bedriver forskning och handleder doktorander inom intensivvård. Genom deltagande i konferensen vill hon lära sig mer om planering och genomförande av klinisk forskning och få redskap för att genomföra detta i intensivvårdsmiljön.

Om författaren:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH