Svensk sjuksköterskeförening Föreningsstämma

Den 9 juni höll Svensk sjuksköterskeförening Föreningsstämma 2015. I samband med denna valdes en ny styrelse där bland andra Ingrid Wåhlin och Oili Dahl ingår. Ingrid är intensivvårdssjuksköterska från Kalmar där hon arbetar med forskning och utveckling. Oili är (förutom ordförande i AnIva) intensivvårdssjuksköterska och arbetar som akademisk vårdchef och biträdande verksamhetschef vid Gastrocentrum, Karolinska. Vi önskar er ett stort grattis och lycka till i era uppdrag för Svensk sjuksköterskeförening! Mer information på SSF hemsida

Om författaren:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH