Vi tackar rådet för Forskning och Utveckling för ett lyckat webbinarium

Under tisdagen den 13 oktober höll rådet för Forskning och Utveckling ett webbinarium med syfte att sprida kunskap och tipsa om hur man kan starta upp en Journal club inom sin verksamhet. Under webbinariumet diskuterades en artikel och den bedömdes efter SBU’s granskningsmall.

Forskning tyder på att Journal clubs är ett effektivt sätt för att implementera ny kunskap inom verksamheter på ett kostnadseffektivt sätt jämfört med andra metoder. Det finns olika typer av Journal clubs där den traditionella varianten innebär att en person presenterar en artikel och fokus ligger i att diskutera resultatet i gruppen. En mer evidensbaserad variant ämnar att öka kunskap och kritiskt reflektion genom att en artikel väljs utifrån klinikfrågor och gruppen diskuterar bland annat användbarheten i den egna kliniska praxisen. En tredje variant kallas för Flipped Journal club och då är det en senior expert som väljer artikel. Gruppen får förbereda sig genom att samla bakgrundsartiklar och diskussion sker genom att ställa artikeln mot den information som sökts fram.

I framtiden hoppas vi se fler tillfällen med Journal clubs online för er medlemmar att delta på. Håll utkik, framförallt i våra sociala medier för kommande tillfällen!

Om författaren:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH