Oili Dahl ny ordförande i svensk Sjuksköterskeförening

Vid Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma den 16 juni 2021 valdes Oili Dahl till ordförande och Åsa Engström till vice ordförande. Båda var nominerade av RF AnIva och har tidigare ingått i Svensk sjuksköterskeförenings styrelse.

Oili Dahl, tidigare ordförande för RF AnIva (fram till 2016). Hon är specialistsjuksköterska inom intensivvård och medicine doktor,  arbetar som utbildningschef för omvårdnad på Funktion perioperativ medicin och intensivvård,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH