Oili Dahl ny ordförande i svensk Sjuksköterskeförening

Vid Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma den 16 juni 2021 valdes Oili Dahl till ordförande och Åsa Engström till vice ordförande. Båda var nominerade av RF AnIva och har tidigare ingått i Svensk sjuksköterskeförenings styrelse.


Oili Dahl, tidigare ordförande för RF AnIva (fram till 2016). Hon är specialistsjuksköterska inom intensivvård och medicine doktor,  arbetar som utbildningschef för omvårdnad på Funktion perioperativ medicin och intensivvård, Karolinska.


Åsa Engström, specialistsjuksköterska inom intensivvård och professor i omvårdnad vid Luleå Tekniska Universitet.

Vi vill även gratulera Magnus Flodberg som valdes in som styrelseledamot. Magnus har tidigare varit rådsledare för AnIva’s verkställande råd för postoperativ vård.

RF AnIva vill önska alla ett stort grattis till förtroendeuppdragen och ser fram emot ett gott samarbete framöver!

Om författaren:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH