Samvetsstress hos sjuksköterskor som arbetat vid en Covid-IVA

Du tillfrågas härmed om att delta i en undersökning där syftet är att beskriva och jämföra samvetsstress (dvs. stress relaterat till dåligt samvete) bland anestesi och IVA sjuksköterskor samt sjuksköterskor inom postoperativ vård som arbetat på en Covid-IVA under Coronapandemin. Samvetsstress definieras som upplevelsen av att inte ha möjlighet att utöva den vård som sjuksköterskor vill och är skyldiga att ge pga orimliga krav,

Nu är det snart dags för årets SFAI & Aniva-vecka!

Båda våra föreningar, tillsammans med de lokala arrangörerna i Örebro, ser mycket fram emot årets kongress. Det blir första gången vi gör ett gemensamt möte och vi är säkra på att detta i framtiden kommer att göra vår specialitets arbete mycket bättre och säkrare.

Fram till i dag har vi över 600 anmälda till mötet och vi är så glada för denna fina uppslutning!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH