Samvetsstress hos sjuksköterskor som arbetat vid en Covid-IVA

Du tillfrågas härmed om att delta i en undersökning där syftet är att beskriva och jämföra samvetsstress (dvs. stress relaterat till dåligt samvete) bland anestesi och IVA sjuksköterskor samt sjuksköterskor inom postoperativ vård som arbetat på en Covid-IVA under Coronapandemin. Samvetsstress definieras som upplevelsen av att inte ha möjlighet att utöva den vård som sjuksköterskor vill och är skyldiga att ge pga orimliga krav, hindras av restriktioner eller tvingas agera på ett sätt som står i motsats till det egna samvetet.

Enkäten innehåller frågeformuläret ”Samvetsstress” som mäter frekvensen av stressituationer dvs. hur ofta olika stressande situationer förekommer på personens arbetsplats och belastningen dvs. i vad mån dessa situationer leder till dåligt samvete Samvetsstress formuläret har omarbetats i syfte att mäta både samvetsstress i relation till att arbeta på Covid IVA och i relation till att arbeta på den vanliga arbetsplatsen.

Studien är internationell och utgår från ICPAN https://www.icpan.org/ och dess medlemsländer: ACPAN (Australien), BRV (Belgien/Holland), NAPANc (Kanada), FSAIO (Danmark), FANA (Finland), Hellenic Perianesthesia Nursing Organization (Grekland), IARNA (Irland), ANIVA (Sverige), BARNA (England) och ASPAN (USA).

Genom att besvara denna enkät så samtycker du till att delta i denna undersökning. Resultat från undersökningen kommer att presenteras i vetenskapliga tidskrifter och på vetenskapliga konferenser nationellt och internationellt. Publiceringen av resultatet kommer att ske på gruppnivå dvs. ingen enskild person kommer att kunna identifieras. Frågeformulären tar cirka 15 minuter att besvara.

För att komma till enkäten, klicka här.

Vi hoppas att du kan delta i studien eftersom det är viktigt att lyfta fram detta område.

Om du har några frågor, vänligen kontakta mig.

Ulrica Nilsson
President för ICPAN, professor i omvårdnad och anestesisjuksköterska
ulrica.nilsson@ki.se

Om författaren:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH