Välkommen att söka Rf AnIvas Medlemsstipendium!

Riksföreningen för anestesi och intensivvårds stipendium för medlemmar kan sökas för att utveckla omvårdnad inom verksamhetsområdena anestesi, intensivvård eller närliggande verksamheter. Det kan ske genom:

• fortbildning och utveckling genom deltagande i kurs, kongress, seminarier eller studiebesök
• förbättringsarbete, utvecklings- och forskningsprojekt
• arrangemang på den egna enheten

Stipendiet delas ut vid två tillfällen per år,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH