Välkommen att söka Rf AnIvas Medlemsstipendium!

Riksföreningen för anestesi och intensivvårds stipendium för medlemmar kan sökas för att utveckla omvårdnad inom verksamhetsområdena anestesi, intensivvård eller närliggande verksamheter. Det kan ske genom:

• fortbildning och utveckling genom deltagande i kurs, kongress, seminarier eller studiebesök
• förbättringsarbete, utvecklings- och forskningsprojekt
• arrangemang på den egna enheten

Stipendiet delas ut vid två tillfällen per år, med sista ansökningsdag 30 mars och 30 september. Vid varje tillfälle kan en eller flera stipendiater utses.

Stipendiet kan sökas av medlemmar i Rf AnIva.

Läs mer om stipendier här.

Om författaren:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH