Programportalen för SFAI&AnIva-veckan 2023 är öppen!

Var med och påverka kommande årets kongress i Umeå genom att lämna in programförslag på hemsidan för SFAI & AnIva-veckan! Kanske fick du inspiration till ett nytt symposium, enskild föreläsare, workshop eller seminarium? Eller saknade du något i året program som du vill ha med i kommande? Tveka inte att skicka in ditt förslag.

Tack till alla som engagerat sig och deltagit i SFAI&AnIva-veckan 2022

Mellan den 13-16 september hölls den andra gemensamma kongressen med Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. Det var ett fullspäckat vetenskapligt program, sociala aktiviteter, posterpresentationer, workshops och mycket mer! Ungefär 1300 personer var på plats och atmosfären genomsyrades av glädjen i att träffa både gamla och nya bekantskaper, nyfikenhet  på nya forskningsrön och diskussioner kring senaste årens utmaningar. 

Reviderad version av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död

Under den inledande perioden av 2022 fick Rf. AnIva förfrågan om att yttra sig angående Socialstyrelsens förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död. Yttrandet gjordes i positiv bemärkelse över de förslag som våra medlemmar i sitt yrkesutövande kan vara berörda av,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH