AnIvas kongresser har blivit SFAI & AnIva-veckan!

Under många år har RF AnIva arrangerat kongresser varje vår och höst för att medlemmarna ska få möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande. Det har varit uppskattade arrangemang för de som deltagit. Föreläsare och utställare har bidragit till medlemmarnas kompetensutveckling och som inspiration för AnIva’s medlemmars viktiga arbete inom anestesi och intensivvård.

Med anledning av pandemin tvingades AnIva ställa in tre kongresser, men samtidigt öppnade sig en ny möjlighet: att arrangera kongress tillsammans med Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI. Efter ett intensivt planeringsarbete som gjorts tillsammans med SFAI, var det så dags, den 22-24 september 2021 arrangerades den första SFAI & AnIva-veckan i Örebro. Med anledning av att det förelåg restriktioner avseende antal besökare begränsades deltagandet på plats till 300 personer, men långt många fler tog chansen att delta digitalt. Runtom på kongressen hördes många röster om att det var av stort värde att kongressen arrangeras gemensamt av de två föreningarna och att detta var rätt väg att gå för att öka samarbetet mellan de båda föreningarna.

Många programblock var intressanta för båda professionerna, då flera som skickat in programförslag hörsammat uppmaningen att gärna belysa ett ämne så det är intressant och givande för både sjuksköterskor och läkare. Det är ju så vi jobbar kliniskt i vardagen- tillsammans- och då tycks det helt självklart att mötas tillsammans vid kongressen och belysa aktuella ämnen från flera perspektiv!

RF AnIva’s och SFAI’s styrelser har nu beslutat att fortsätta arrangera SFAI & AnIva-veckan tillsammans och nästa kommer äga rum i Uppsala den 14-16 september 2022. Att fortsätta erbjuda deltagande både på plats och digitalt är en viktig lärdom från det senaste året. Det vetenskapliga programmet kommer fortsätta att bygga på att medlemmar skickar in programförslag, så ta chansen att vara med att göra SFAI & AnIva-veckan till ett intressant arrangemang! Under våren kommer det även finnas chans att skicka in abstract för posterpresentation. All information finns SFAI & AnIva-veckans hemsida, sfaianiva.se och nyheter lyfts i våra sociala media, så följ RF AnIva och SFAI & AnIva på Facebook och Instagram!

Vad händer då med AnIva vårkongress? Styrelsen har beslutat att tills vidare pausa AnIva´s Vårkongress. Kanske återuppstår det i någon annan form framöver, till exempel som studiedagar eller webinars. Är du intresserad av att arrangera något så hör av dig till styrelsen.

Hoppas vi ses i Uppsala i september!

Om författaren:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH