Debattartikel i Dagensmedicin: Dags att tillvarata omvårdnadskompetensen inom intensivvården

I stället för att begå samma misstag återigen, måste vi lära oss av historien och fokusera på att stärka vården genom kompetens och konkurrenskraftiga villkor. LÄs debattartikeln från ANIVA där vi föreslår följande:

  1. Lagtexten tydligt ska fastslå att specialistutbildad personal är ett krav inom intensivvård och anestesi, och att titlarna ska fortsätta att vara yrkeskyddade. Detta måste genomföras så att det inte faller på en enskild verksamhetschef att bestämma kompetensnivå.
  2. Specialistutbildningarna inom anestesi och intensivvård utvecklas genom att möjlighet ges till en tvåårig masterutbildning. Möjlighet bör ges att erhålla dubbelkompetens inom anestesi och intensivvård inom ramen för en sådan masterutbildning.
  3. Krav ställs på att omvårdnadsansvarig chefssjuksköterska/översjuksköterska ska finnas representerad inom alla ledningsnivåer som ansvarar för omvårdnadens kvalitet.
  4. En översyn görs av dagens lönenivåer där arbetsgivarna visar att de prioriterar samt värdesätter specialistsjuksköterskors kompetens och ansvar inom anestesi och intensivvård, samt skapar en löneutveckling som är konkurrenskraftig.

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/09/30/dags-att-tillvarata-omvardnadskompetensen-inom-intensivvarden/

Om författaren:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH